PSYCHOLÓG NA BLÍZKU

V rubrike Psychológ na blízku nájdete zoznamy odborníkov s kontaktmi na psychológov, ktorí sa venujú psychologickému (aj párovému či rodinnému) poradenstvu a psychoterapii. Pri hľadaní špecialistu na duševné zdravie, si môžete vybrať: 

  • odborníka: psychológa, klinického psychológa, psychoterapeuta,
  • druh psychologickej služby alebo zdravotníckeho výkonu: psychologické poradenstvo, psychoterapia,
  • typ poradenstva: individuálne/párové/skupinové,
  • formu odbornej služby: osobné/telefonické/internetové poradenstvo,
  • bezplatné/odplatné poskytnutie psychologickej služby alebo zdravotníckeho výkonu. 

Ak poznáte psychológa, ktorý by v zoznamoch nemal chýbať, ozvite sa a uvedťe aj informáciu, do ktorého zoznamu by bolo vhodné odborníka zaradiť. Zoznam odborníkov podlieha pravidelnej aktualizácii. Ďakujem za spoluprácu a pomoc. 

Psychológ na blízku

ŠTÁTNI ODBORNÍCI - BEZPLATNE

28.08.2022 20:05
REFERÁTY PORADENSKO - PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽIEB Odborníci pracujúci na Referátoch poradensko - psychologických služieb (ďalej len RPPS), ktoré organizačne patria k Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a sú zriadené Ministerstvom sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, poskytujú psychologické...

ŠTÁTNI/SÚKROMNÍ ODBORNÍCI - BEZPLATNE/ODPLATNE

28.08.2022 20:06
PSYCHOLÓGOVIA/ KLINICKÍ PSYCHOLÓGOVIA / PSYCHOTERAPEUTI Psychológovia pôsobia v rozličných odvetviach a špecializujú sa na rôzne oblasti. Klinickí psychológovia sú psychológovia, ktorí získali špecializáciu v odbore klinická psychológia. Zvyčajne vykonávajú psychodiagnostické vyšetrenia,...

TELEFONICKÉ A INTERNETOVÉ PORADNE

28.08.2022 20:07
Linka dôvery NEZÁBUDKA: 0800 800 556 - prevádzkovaná Ligou za duševné zdravie, - bezplatná, anonymná, nonstop linka, Viac informácií na: https://linkanezabudka.sk/       Linka NÁDEJE: 055 644 1155  - prevádzkovaná FN L.Pasteura Košice.  Viac...