Pravidlá Vzťahovej poradne:

OZNAM: 

VZŤAHOVÁ PORADŇA MOMENTÁLNE NIE JE V PREVÁDZKE. ĎAKUJEM ZA POCHOPENIE.

 

PRAVIDLÁ VZŤAHOVEJ PORADNE:

 

1. Vzťahová poradňa slúži výhradne pre účely pomoci riešenia problémov milostného života. Tematicky iný obsah správy nie je predmetom vzťahovej poradne. 

2. K základným pravidlám poradenstva patrí rešpektujúci prístup ku klientovi, ktorý sa zakladá na princípe anonymity a dôvery.

3. Individuálna psychologická konzultácia prostredníctvom vzťahovej poradni je poskytovaná bezplatne.

4. Psychologické poradenstvo prebieha na základe e-mailovej komunikácie, ktorá sa začína odoslaním vašej správy na e-mail: ovztahoch@gmail.com.

5. Po odoslaní správy obdržíte automatickú odpoveď, ktorá obsahuje potvrdenie prijatia správy.

6. Odpoveď má zvyčajne rozsah A5 (v závislosti od obsahu vašej správy - zložitosti otázky či problému).

7. Odpoveď vám bude odoslaná najneskôr do 10 pracovných dní od prijatia správy.

8. Vzťahové poradenstvo je možné využiť iba jednorázovo a to ako prostriedok orientácie v aktuálnej situácii. Nie je náhradou dlhodobého psychologické poradenstva či psychoterapie. 

Kto je na druhej strane? 

KTO JE AUTORKOU STRÁNKY? 

Volám sa Silvia Vincze a som absolventka jednoodborovej psychológie. Po ukončení štúdia som sa začala venovať oblasti poradenskej psychológie. V neziskovej organizácii som pod supervíziou vykonávala poradenstvo pre deti školského veku, no neraz som komunikovala  aj s rodičmi, ďalšími rodinnými príslušníkmi či inými dospelými, ktorým svet detí nebol ľahostajní. Neskôr sa k tejto práci pridala aj realizácia projektu, ktorý bol zameraný na zvýšenie tolerancie medzi deťmi a mladými ľudmi. Okrem týchto skúseností som mala možnosť nahliadnuť aj do výchovno-vzdelávacích procesov detí predškolského veku. 

Pôsobila som aj ako poradenská psychologička - poskytovala som najmä indviduálne, párové a rodinné poradenstvo. Moja pracovná činnosť bola zameraná aj na činnosť v oblasti psychologickej prípravy (predovšetkým príprava klientov na osvojenie a pestúnsku starostlivosť) a činnosť v oblasti psychodiagnostiky (hlavne výkon psychologického posúdenia klientov, ktorí mali záujem stať sa osvojiteľmi alebo pestúnmi v súvislosti s vyjadrením sa k charakteristike osobnosti klientov, vyjadrenia k stabilite manželského vzťahu a rodinného prostredia a pod.).  

V súčasnosti pracujem ako školská psychologička.