ROBERT J. STERNBERG - LÁSKA JE PRÍBEH - NOVÁ TEÓRIA VZŤAHOV

17.12.2023 14:00

Ešte nikdy som sa nad romantickými vzťahmi nezamýšľala tak ako pri čítaní tejto knihy. Kniha mi priniesla nový pohľad na vzťahy – vzťahy ako príbehy. A pritom je to tak jasné! Veď od útleho detstva sú nám prezentované príbehy lásky (prostredníctvom rozprávkových kníh, kreslených i hraných rozprávok) a nekončí to ani v dospelosti. Sme obklopovaní rôznym stvárnením lásky a to napríklad vďaka sledovaniu filmov, seriálov, reklám, videí. Svetoznámy americký psychológ Sternberg sa na partnerské vzťahy pozrel ako na príbehy - nie úplne tak ako ich poznáme z masmédií, ale odborne. 

 

Slová, ktoré (podľa mňa) vystihujú túto knihu: prelomová, hodnotná, praktická, poučná, povzbudzujúca.  

 

Zaujímavé myšlienky z knihy Láska je príbeh:

„Pre každý príbeh je charakteristický určitý spôsob myslenia a správania. Napríklad niekto, kto vníma lásku ako hru medzi dvomi súťažiacimi, sa bude k milovanej osobe správať úplne inak ako ten, kto chápe lásku ako náboženstvo. Jeden človek môže považovať udalosti za osudové, iný za nimi vidí skrytý úmysel. Títo dvaja ľudia budú na udalosti automaticky reagovať rôznym spôsobom.“ (Sternberg, 2008, s. 27)

„Ak chceme vytvoriť alebo zmeniť vzťah, je nevyhnutné poznať svoje a partnerove príbehy. Pochopenie príbehu toho druhého nám hneď od začiatku enormne pomáha pri hľadaní správneho partnera.“ (Sternberg, 2008, s. 41)

„Vnímanie lásky ako príbehu pred nami neuzatvára žiadne možnosti, namiesto toho nám pomáha uvedomiť si nekonečné množstvo variantov, ktoré si vytvárame, keď píšeme príbehy nášho života a lások.“ (Sternberg, 2008, s. 187).

 

O čom je kniha Láska je príbeh – Nová teória vzťahov?

Kniha Láska je príbeh – Nová teória vzťahov je rozdelená do 3 kapitol a do viacerých podkapitol:

1. kapitola – Príbehy, ktoré rozprávame

Podkapitoly: Láska ako príbeh; Naše rozmanité príbehy lásky; Prvky príbehu; Niektoré typy príbehov; Odkiaľ príbehy pochádzajú a kam môžu smerovať?

V prvej kapitole autor knihy oboznamuje čitateľov so svojou teóriou vzťahov - vysvetľuje, čo to znamená, že láska je príbeh, čo je pre príbehy typické, ako príbehy ovplyvňujú vývoj vzťahov, ako sa príbehy môžu meniť k lepšiemu, ale aj horšiemu, prečo sú príbehy lásky dôležité a ako ich pochopenie môže zmeniť život. Táto kapitola je úvodom do teórie a tvorí základ pre pochopenie konkrétnych príbehov lásky opísaných v nasledujúcej kapitole.

2. kapitola – Príbehy lásky

Podkapitoly:

- Asymetrické príbehy: Príbeh učiteľ – študent, Príbeh sebaobetovania, Mocenský príbeh, Policajný príbeh, Pornografický príbeh, Hororový príbeh,

- Predmetné príbehy: Osoba ako predmet: Vedecko-fantastický príbeh, Zberateľský príbeh, Umelecký príbeh, Vzťah ako predmet: Domácky príbeh, Príbeh uzdravenia, Náboženský príbeh, Hráčsky príbeh,

- Spolupracovnícke príbehy: Cestovateľský príbeh, Krajčírsky príbeh, Záhradnícky príbeh, Obchodný príbeh, Príbeh závislosti,

- Rozprávačské príbehy: Rozprávkový príbeh, Historický príbeh, Vedecký príbeh, Kuchársky príbeh,

- Žánrové príbehy: Vojnový príbeh, Divadelný príbeh, Humorný príbeh, Mysteriózny príbeh.

Ako samotný názov prezrádza, v tejto kapitole čitateľov čaká konkrétnych 26 príbehov, ktoré reprezentujú širokú paletu predstáv o rozličných podobách lásky. Tieto príbehy odzrkadľujú reálne ľudské skúsenosti – Sternberg totižto pozbieral príbehy v rámci výskumov, ktoré realizoval. Pri každom príbehu sa čitatelia môžu zamyslieť nad tým, či konkrétny príbeh lásky „sedí“ k nim (pomocou miery súhlasu/nesúhlasu s jednotlivými tvrdeniami), k dispozícii sú tiež vždy 2 príklady ako vyzerá príbeh lásky dvojíc, spôsob ich myslenia a správania, ich komplementárne role, výhody a nevýhody ich príbehu lásky.

3. kapitola – Dôsledky

Podkapitoly: Testovanie nášho pohľadu na príbeh; Čo je láska?

V záverečnej kapitole sa autor knihy zamýšľa nad tým, či môžeme zmeniť vlastné príbehy a zlepšiť vzťahy. Sternberg odpovedá aj na to, čo urobiť s naším „zoznamom vysnívaných vecí“ – odporúča zistiť, čo naozaj chceme namiesto toho, aby sme sa riadili tým, čo si myslíme, že by sme mali chcieť. Opäť nechýbajú konkrétne príklady vzťahov. Autor knihy tiež argumentuje výsledkami viacerých výskumov – v jednom z nich porovnával preferenciu mužov a žien k jednotlivým príbehom lásky. Záverečné strany patria úvahe o tom, čo je láska a vysvetleniu, že pohľad na lásku ako na príbeh nepodáva návod „ako na to“, ale môže zmeniť náhľad na lásku a spôsoby, ako si udržať uspokojivý vzťah.

 

Pozitíva knihy

1. Zaujímavá teória vzťahov. Na tejto knihe ma najviac zaujala samotná teória lásky ako príbehu. Sternbergova teória prináša úplne nový pohľad na romantické vzťahy a odpovedá na otázky ako napríklad: ako si vyberáme partnerov/partnerky, prečo niektorí ľudia zostávajú v nefungujúcich vzťahoch, čo môžeme urobiť pre spokojný partnerský/manželský život?.Teória vzťahov ako príbehu je prelomovou a hodnotnou.

2. Informácie založené na výsledkoch výskumov. Sternberg svoju teóriu lásky podrobil viacerým výskumom, ktoré zrealizoval. Vychádza tak z reálnych skúseností ľudí, ktorí sa zapojili do výskumov. Vo svojej knihe prezentuje výsledky jednotlivých výskumov.

3. Praktickosť knihy. Čitatelia knihy sa nielenže dočítajú o príbehoch lásky, ale sami môžu zvážiť, či niektorý z príbehov je ich príbehom lásky. Slúžia na to tvrdenia, pri ktorých sa majú čitatelia rozhodnúť, či s jednotlivými tvrdeniami súhlasia alebo nesúhlasia. Kniha obsahuje množstvo príkladov príbehov lásky, ponúka čitateľom možnosť porozumieť ako ľudia premýšľajú a ako sa správajú v jednotlivých príbehoch lásky. Autor knihy podporuje čitateľov nielen v tom, aby sa zamysleli nad svojimi vzťahmi, ale tiež ich podporuje v tom, aby urobili niečo pre to, aby mali také partnerské/manželské vzťahy, aké by chceli mať.

4. Štýl písania. Spracovanie príbehov lásky je zaujímavé, pútavé a zrozumiteľné. Krátke, ale za to výstižné úryvky príbehov lásky sa ľahko čítajú a poskytujú zrozumiteľný výklad ako to vyzerá v romantickom vzťahu ľudí s konkrétnym typom príbehu lásky.

 

Negatíva knihy

1. Kniha prezentuje výsledky iba zahraničných výskumov. Je to pochopiteľné, ale aj tak by ma zaujímal vplyv rôznych národností či kultúr na vytváranie príbehov lásky. Ak by sa vzala do úvahy táto rôznorodosť, koľko príbehov lásky by vzniklo?

2. Aplikovateľnosť príbehov lásky nemusí byť všeobecne platná.  Hoci sa autor odvoláva na reálne skúsenosti dvojíc a výsledky viacerých výskumov, Sternberg zároveň uvádza, že samotná kategorizácia príbehov použitá v menovanej knihe sa zameriava na vnútorné charakteristiky príbehov; je skôr intuitívna, nevychádza zo štatistickej analýzy. Táto zaujímavá teória lásky by si iste zaslúžila ďalšie rozpracovanie a realizovanie ďalších výskumov. Našťastie, Sternberg v knihe uvádza, že „zber dát na podporu tejto teórie ešte pokračuje, keďže je časovo veľmi náročný. Táto kniha teda skôr podáva správu o prebiehajúcej práci, než by prezentovala finálne tvrdenia.“ (Sternberg, 2008, s. 8).

 

Pre akých čitateľov je kniha vhodná?

Podľa autora knihy „je určená každému, koho láska zaujíma, a to pravdepodobne zahŕňa takmer každého. Nie je návodom a nie je to ani kniha, ktorá sa snaží uspokojiť mentalitu typu „uzdrav sa sám“. Usiloval som sa napísať serióznu, hoci prístupnú prácu, ktorá bude prínosom pre laikov aj pre profesionálov.“ (Sternberg, 2008, s. 8). Súhlasím, že kniha je určená pre široký okruh čitateľov. To svoje si tam určite nájdu slobodní ale aj zadaní.