JOHN M. GOTTMAN A NAN SILVER - SEDEM PRINCÍPOV SPOKOJNÉHO MANŽELSTVA

05.07.2023 11:30

Ak by som mohla odporučiť iba jednu knihu o romantických vzťahoch, bola by to rozhodne táto kniha. Už podtitulok na obálke knihy: Praktický sprievodca fungovaním dlhodobých vzťahov naznačuje, že kniha obsahuje inšpirácie ako vybudovať dobrý partnerský/manželský vzťah. Nie však podľa osobných názorov autorov knihy ale na základe desiatky rokov trvajúcich výskumov dvojíc rôzneho veku, kultúry či náboženstva. Kniha Sedem princípov spokojného manželstva je totižto celoživotným dielom jedného z najúspešnejších odborníkov v oblasti výskumu rodiny a manželstva na svete, emeritného profesora psychológie na Washingtonskej univerzite. Spoluautorkou knihy je autorka bestsellerov a novinárka špecializujúca sa na rodičovstvo a psychológiu.

 

Slová, ktoré (podľa mňa) vystihujú túto knihu: prelomová, hodnotná, praktická, poučná, zábavná, povzbudzujúca.  

 

Zaujímavé myšlienky z knihy Sedem princípov spokojného manželstva:

„O tom, či je manželka spokojná so sexom, romantikou a vášňou v manželstve, rozhoduje zo 70% kvalita priateľstva medzi manželmi. Taktiež u mužov rozhoduje zo 70% vzájomné priateľstvo. Nakoniec sú predsa len muži i ženy z rovnakej planéty.“ (Gottman, Silver, 2015, s. 35)

„Na neriešiteľných konfliktoch neustále pracujte. Páry, ktoré sú voči svojmu manželstvu v tomto zmysle náročné, majú spravidla hlbší a viac uspokojivý zväzok ako tie, ktoré majú latku očakávaní nasadenú nízko.“ (Gottman, Silver, 2015, s. 277)

„Pamätajte si, že keď budete každý deň pracovať čo i len krátko na vašom manželstve, urobíte pre svoje zdravie a pre dlhovekosť viac než pri akomkoľvek cvičení v posilňovni.“ (Gottman, Silver, 2015, s. 316)

 

O čom je kniha Sedem princípov spokojného manželstva?

Kniha Sedem princípov spokojného manželstva je rozdelená do 12 kapitol a končí Doslovom:

1. kapitola – V zákulisí Laboratória lásky v Seattli: Pravda o spokojnom manželstve 

V úvodnej kapitole autori oboznamujú čitateľov s výsledkami vedeckého bádania (Gottmanovho ale aj iných kolegov), na ktorom je kniha založená. Čitateľom je vysvetlené, prečo Gottman dokáže predpovedať rozvod s 91% presnosťou, ako vyzerá emočne inteligentné manželstvo a vyvracia často zaužívané mýty o manželstvách.

2. kapitola – Čím to je, keď manželstvo funguje?

Ako to, že niektoré dvojice majú spokojné manželstvo napriek mnohých rozdielnostiam? Robia niečo inak ako ostatné páry? Áno! Čo to je objasňujú autori knihy práve v tejto kapitole, v ktorej predstavujú základy budovania domu funkčného vzťahu (tzv. teória domu funkčného vzťahu).

3. kapitola – Ako predpovedám rozvod

Autori knihy popisujú šesť príznakov konca romantických vzťahov, pričom jedným z nich sú aj tzv. štyria jazdci Apokalypsy. Poznatky pritom vychádzajú z výsledkov dlhoročného výskumu, z pozorovania párov počas hádky (a tiež z prehrávania videozáznamov), z analýzy ich komunikácie, správania a ich fyziologických reakcií.

4. kapitola – Princíp prvý: Rozširujte svoje mapy lásky

V tejto kapitole sa čitatelia dozvedia o prvom princípe spokojného manželstva – o dôležitosti rozširovania mapy lásky a zároveň ich čaká prvý dotazník a cvičenia zamerané na rozvíjanie tohto princípu.

5. kapitola – Princíp druhý: Pestujte vzájomné sympatie a obdiv

Bez vzájomných sympatií a obdivu partnerský/manželský vzťah nemá dlhú budúcnosť. Prečo je tomu tak je vysvetlené v 5. kapitole. Zároveň je pre čitateľov pripravený ďalší dotazník a cvičenia (krátkodobé ale aj sedemtýždňový kurz pre posilnenie sympatií a obdivu) pomocou ktorých dvojice môžu pestovať druhý princíp spokojného vzťahu.

6. kapitola – Princíp tretý: Buďte k sebe ústretoví, neodvracajte sa

Keď majú partneri/manželia dobrú náladu, je jednoduchšie byť k sebe pozorní a milí. V tejto kapitole sú však uvedené najčastejšie prekážky na ceste k vzájomnej ústretovosti (napr. zlá nálada) a spôsoby ako ich odstrániť. Oceňujem, že čitatelia majú možnosť dozvedieť sa čo robiť, keď sa partner/partnerka nechová ústretovo a tiež ako sa vyrovnať s jeho/jej hnevom, smútkom, obavami.

7. kapitola – Princíp štvrtý: Prijímajte partnerov vplyv

Čo znamená deliť sa o moc vo vzťahu a prečo je to dôležité sa píše v 7. kapitole. Táto kapitola sa sčasti venuje aj súčasnej premene mužskej role v kontexte partnerských/manželských vzťahoch a vplyvu prijatia/neprijatia týchto zmien na vzťahy. Pre lepšie pochopenie sú uvedené konkrétne príklady komunikácie a správania sa párov. Opäť nechýba dotazník a cvičenia.

8. kapitola – Dva typy manželského konfliktu

Táto kapitola je venovaná oblasti konfliktov (riešiteľných ale aj pretrvávajúcich, neriešiteľných) v partnerskom/manželskom vzťahu. Tu sa čitatelia dozvedia ako rozlíšiť konflikty ale hlavne ako si osvojiť konkrétne techniky na zvládanie partnerských/manželských problémov.

9. kapitola – Princíp piaty: Riešte riešiteľné problémy

Piaty princíp čitateľom prináša nový model riešenia konfliktov v partnerských/manželských vzťahoch. Krok po kroku sa čitatelia oboznamujú napr. s tým, ako upokojiť seba i partnera/partnerku, ako hľadať kompromis alebo ako spracovať emočné zranenie. V porovnaní s inými kapitolami sa v 9. kapitole nachádza najviac dotazníkov (3 dotazníky) a cvičení (5 cvičení).

10. kapitola – Ako si poradiť s typicky riešiteľnými problémami

O tom, ako úspešne zvládnuť najčastejšie konflikty dvojíc (napr. pracovný stres, rodina partnera/partnerky, peniaze, sex, domáce práce) sa píše v 10. kapitole. Čitatelia dostanú prvýkrát možnosť vyplniť kvízy a čakajú ich aj užitočné úlohy a príklady riešení konfliktných situácií dvojíc.

11. kapitola – Princíp šiesty: Prekonávajte patové situácie

Táto kapitola odpovedá na to, ako rozpoznať, že sa dvojica ocitla v patovej situácii a zároveň prináša spôsoby ako sa vymaniť z takýchto situácií v akomkoľvek pretrvávajúcom probléme. Tiež odhaľuje čo sa skrýva za neoblomnosťou partnerov/manželov hájiť si svoje záujmy a ako s tým pracovať.

12. kapitola – Princíp siedmy: Vytvárajte spoločný zmysel

Posledný, avšak nemenej dôležitý princíp hovorí o tom, že partneri/manželia si môžu vytvoriť akúsi kultúru ich vzťahu – napr. rituály ich zblíženia. Takisto je dôležité podporovať spoločné ciele či hodnoty. K tomu poslúžia aj uvedené dotazníky a úlohy.

Doslov – A čo ďalej?

Posledné strany knihy zhrňujú všeobecné stratégie, ktoré môžu partneri/manželia zaradiť do svojho bežného dňa a riadiť sa nimi hoci aj každý deň. Zaberie to len niekoľko hodín práce na vzťahu navyše (tzv. magických 6 hodín, ktoré v sebe zahŕňajú napr. vyjadrenie obdivu a ocenenia alebo týždenné rande).  

 

Pozitíva knihy

1. Informácie založené na výsledkoch výskumu a odbornej pomoci klientom. Kniha sa opiera o výsledky niekoľko desiatok rokov trvajúceho vedeckého bádania napr. aj prostredníctvom niekoľkoročnej štúdie manželských dvojíc, ktorá sa odohrávala v laboratóriu Washingtonskej univerzity v Seattli (tzv. laboratórium lásky). Konkrétne výskumy sú uvedené v knihe; je ich ohromne veľa. Gottman a jeho kolegyne, kolegovia sa nevenovali len výskumu, ale aktívne pracovali so svojimi klientmi, viedli párové terapie (Gottman spolu so svojou manželkou vyvinuli krátkodobú párovú terapiu), organizovali preventívne semináre a v určitom časovom rozmedzí overovali vplyv ich práce na vzťahy dvojíc. Kniha prináša výsledky celoživotnej práce Gottmana a jeho spolupracovníkov. 

2. Vyvracia mýty a udáva fakty. A opäť pomocou výsledkov rozsiahlych výskumov! Autori knihy pritom neprezentujú len výskumy Gottmana a jeho tímu, ale vyzdvihujú prácu aj mnohých iných výskumníkov. Kniha poskytuje náhľad do vzťahov rôznych dvojíc, autori knihy prinášajú pochopenie a normalizovanie určitého správania dvojíc, čo považujem za obzvlášť prínosné a povzbudzujúce.

3. Komplexnosť informácií. Je úžasné ako autori knihy dokázali prepojiť rôzne fakty a nájsť súvislosti. Kniha je skutočne zbierkou komplexných informácií. V celej knihe sa objavujú poznámky autorov, ktoré navádzajú čitateľov na potrebné vrátenie sa k iným častiam knihy alebo upozorňujú, že bližšie sa o téme dozvedia na konkrétnej strane. Opakovanie dôležitých častí knihy alebo informovanie o tom, čo čitateľa čaká na mňa pôsobilo motivujúco a vzbudzovalo u mňa záujem.

4. Praktickosť knihy. Okrem popisu siedmych princípov spokojného manželstva si môžu čitatelia vyskúšať rôzne dotazníky, kvízy, cvičenia (spolu viac ako 30!), ktorými môžu posilniť ich partnerský/manželský vzťah. Kniha preto môže byť zdrojom nielen poučenia, poznania ale aj zábavy.

5. Štýl písania. Kniha sa mi veľmi dobre čítala; je napísaná pútavo a vecne. Dokázala ma strhnúť až tak veľmi, že som ju prečítala behom niekoľkých dní. Podľa mňa táto kniha nepatrí k tým, ktoré si prečítate iba 1x a potom ju neotvoríte. Tréning robí majstra a preto si myslím, že je užitočné a potrebné vrátiť sa ku knihe aj niekoľkokrát.

 

Negatívum knihy

1. Kniha prezentuje výsledky iba zahraničných výskumov. Výsledky výskumov by mohli byť univerzálne platné aj vzhľadom na to, že sledovanou skupinou účastníkov výskumov boli rôznorodé dvojice (napr. kultúrne či nábožensky). Reálne však takéto údaje nemáme k dispozícii. Bolo mi zaujímavé vedieť, aké výsledky by priniesli výskumy, ktorých by sa zúčastnili slovenské dvojice. Boli by výsledky rovnaké, podobné či rozdielne?

 

Pre akých čitateľov je kniha vhodná?

Podľa mňa pre všetky dvojice ale aj pre aktuálne nezadaných, ktorí sa chcú niečo nové dozvedieť o láske. Samotní autori knihy tvrdia, že: „Jednu zo silných stránok Sedem princípov je ich univerzálnosť – dokážu riešiť všetky vzťahové štádia. Kniha sa teda hodí i nezosobášeným dvojiciam, ktoré si potrebujú svoj vzťah pred vyslovením trvalého zväzku „preveriť“. Rovnako tak sa ale hodí i manželským párom, ktorí chcú založený zväzok posilniť a ochrániť pred skazou. A pokiaľ s partnerom prechádzate dramatickými životnými zmenami či výzvami, pomôže vám Sedem princípov zostať prepojení a spolu.“ (Gottman, Silver, 2015, s. 14)

Ak ešte váhate, možno vás presvedčia nasledujúce slová: „jedna tzv. randomizovaná klinická štúdia, ktorú sme robili s ďalšími výskumníkmi (ktorými boli Julia Babcocková, Kim Ryanová a Julie Gottmanová), dokonca zistila, že pokiaľ si zadané páry Sedem princípov iba raz prečítajú a prejdú spoločne jednotlivými kvízmi a cvičeniami (teda bez ďalšej odbornej pomoci), už iba tým budú vo vzťahu významne šťastnejší; naviac, tieto účinky pretrvali i pri opakovanom zisťovaní o rok neskôr.“ (Gottman, Silver, 2015, s. 12)

Ale pozor! „Žiadny vzťahový návod nedokáže samozrejme zachrániť úplne každé manželstvo, a rovnako tak ani neplatí, že by sa každý vzťah mal zachraňovať. Niekedy negativita a sklamanie natoľko vzťah poničí, že v dobe, keď pre neho pár vyhľadá pomoc, už je dávno mŕtvy. Správna forma pomoci dokáže ale napraviť omnoho viac vzťahov a poskytnúť viac nádeje než koľko by z rozvodových štatistík vyplývalo.“ (Gottman, Silver, 2015, s. 14 - 15)