PRE ŽENY: Aký je váš primárny jazyk lásky?

PRE ŽENY: Aký je váš primárny jazyk lásky?

TEST PRE MANŽELKU/ PARTNERKU

Slová uistenia, pozornosť, prijímanie darov, skutky služby alebo fyzický dotyk? Ktorý z nich je vaším primárnym jazykom lásky? Tento test vám to pomôže s istotou určiť. Potom vy a váš manžel môžete spolu diskutovať o svojich jazykoch lásky a svoje nové poznatky využiť k zlepšeniu vášho manželstva. 

Tento test obsahuje 30 párov viet. Z každého páru si môžete vybrať len jednu vetu a to tú, ktorá najlepšie vystihuje to, po čom túžite. Prečítajte si každý pár viet a potom v stĺpci napravo zakrúžkujte písmeno prislúchajúce vete, ktorú ste si vybrali. V niektorých prípadoch bude ťažké vybrať si z dvoch viet, ale mali by ste si vybrať len jednu z každého páru, aby ste získali čo najpresnejší výsledok testu.

Na vyplnenie testu si vyhraďte 15 až 30 minút. Vypĺňajte ho vtedy, keď nie ste v strese a nikam sa neponáhľate. Keď ste si už písmená zvolili, vráťte sa späť a spočítajte koľkokrát ste zakrúžkovali každé z piatich písmen. Výsledky môžete zapísať do vyhradených políčok na konci testu. 

 

1. Mám dobrý pocit, keď si čítam zamilované odkazy od manžela.                                                                      A

Páči sa mi, keď ma manžel objíma.                                                                                                                   E

 

2. Som rada, keď som s manželom sama.                                                                                                           B

Cítim sa milovaná, keď mi manžel pomáha robiť v záhrade.                                                                                 D

 

3. Som šťastná, keď dostanem od manžela nejaký špeciálny darček.                                                                     C

Mám rada dlhé výlety do prírody s manželom.                                                                                                    B

 

4. Cítim sa milovaná, keď mi manžel pomôže s praním.                                                                                       D

Mám rada, keď sa ma manžel dotýka.                                                                                                                 E

 

5. Cítim sa milovaná, keď ma manžel vezme do náručia.                                                                                      E

Viem, že ma manžel miluje, lebo ma vždy prekvapí nejakým darčekom.                                                                C

 

6. S manželom chodím rada skoro všade.                                                                                                            B

Rada držím manžela za ruku.                                                                                                                              E

 

7. Opatrujem každý darček, ktorý mi manžel daroval.                                                                                           C

Rada počúvam, ako mi manžel hovorí, že ma miluje.                                                                                            A

 

8. Mám rada, keď môj manžel sedí blízko mňa.                                                                                                   E

Páči sa mi, keď mi manžel hovorí, ako dobre vyzerám.                                                                                        A

 

9. Som šťastná, keď môžem s manželom tráviť čas.                                                                                            B

Dokonca aj ten najmenší darček od manžela je pre mňa dôležitý.                                                                         C

 

10. Cítim sa milovaná, keď mi manžel povie, že je na mňa pyšný.                                                                       A

Keď mi manžel uvarí jedlo, viem, že ma miluje.                                                                                                 D

 

11. S manželom robím rada všetko, nech je to čokoľvek.                                                                                     B

Mám dobrý pocit, keď ma manžel povzbudzuje.                                                                                                 A

 

12. Všetky tie drobné, každodenné veci, ktoré pre mňa manžel robí, sú viaž než slová.                                          D

Rada objímam svojho muža.                                                                                                                              E

 

13. Pochvala od manžela pre mňa veľmi veľa znamená.                                                                                      A

Znamená pre mňa veľmi veľa, keď mi manžel dá darček, ktorý sa mi naozaj páči.                                                 C

 

14. Mám dobrý pocit už len z toho, že môžem byť so svojím manželom.                                                             B

Milujem, keď ma manžel masíruje.                                                                                                                    E

 

15. Reakcie môjho muža na moje úspechy sú také povzbudzujúce.                                                                      A

Znamená pre mňa veľa, keď mi manžel pomáha s niečím, čo naozaj nerád robí.                                                   D

 

16. Bozky môjho muža sa mi nikdy nezunujú.                                                                                                   E

Mám veľmi rád, keď môj manžel prejaví záujem o veci, ktoré rada robím.                                                          B

 

17. Môžem sa spoľahnúť na to, že manžel mi pomôže s tým, na čom pracujem.                                                  D

Vždy som nadšená, keď rozbaľujem darček od svojho muža.                                                                             C

 

18. Páči sa mi, keď mi manžel povie, že dobre vyzerám.                                                                                    A

Som šťastná, že manžel počúva, čo si myslím a neponáhľa sa s odsúdením či kritikou.                                         B

 

19. Keď je manžel blízko mňa, nemôžem inak, len sa ho dotknúť.                                                                       E

Môj manžel niekedy za mňa robí niektoré veci a ja si to veľmi vážim.                                                                  D

 

20. Môj muž si zaslúži medailu za to všetko, s čím mi pomáha.                                                                           D

Niekedy žasnem nad tým, aký vhodný darček mi môj muž vždy vyberie.                                                             C

 

21. Milujem, keď mi manžel venuje plnú pozornosť.                                                                                           B

Udržiavanie čistoty v dome je významným skutkom služby.                                                                                 D

 

22. Teším sa na to, čo mi manžel daruje na narodeniny.                                                                                     C

Nikdy sa mi nezunuje, keď mi manžel hovorí, že som pre neho dôležitá.                                                             A

 

23. Môj muž mi prejavuje lásku tak, že mi dáva darčeky.                                                                                    C

Môj muž mi prejavuje lásku tým, že mi pomáha s prácami okolo domu.                                                               D

 

24. Môj muž ma neprerušuje, keď rozprávam, a to sa mi páči.                                                                              B

Nikdy sa mi nezunuje dostávať darčeky od manžela.                                                                                            C

 

25. Manžel vie, kedy som unavená a vždy sa ma spýta, s čím mi môže pomôcť.                                                    D

Nezáleží na tom, kam ideme, veľmi rada chodím na výlety so svojím mužom.                                                       B

 

26. Mám rada sex so svojím mužom.                                                                                                                  E

Mám rada, keď mi manžel z ničoho nič dá nejaký darček.                                                                                    C

 

27. Povzbudivé slová môjho muža mi dodávajú sebadôveru.                                                                                A

Rada s manželom pozerám filmy.                                                                                                                        B

 

28. Lepšie darčeky, než aké mi dáva môj muž, si ani nemôžem priať.                                                                   C

Jednoducho sa musím manžela stále dotýkať.                                                                                                     E

 

29. Veľa pre mňa znamená to, keď mi manžel pomáha, aj keď má iné veci na práci.                                              D

Mám dobrý pocit z toho, keď mi manžel povie, že si ma váži.                                                                              A

 

30. Rád objímam a bozkávam svojho muža po tom, čo sme spolu dlhšie neboli.                                                    E

Rada počúvam, ako mi manžel hovorí, že verí v moje schopnosti.                                                                       A

 

Vysvetlenie a použitie vašich výsledkov testu:

A = slová uistenia

B = pozornosť

C = prijímanie darčekov

D = skutky služby

E = fyzický dotyk

 

Vaším primárnym jazykom je ten, ktorý získal najviac bodov. Ak sú výsledky rovnaké pre ktorékoľvek dva jazyky lásky, ste bilingválna (dvojjazyčná) a máte dva primárne jazyky lásky. Ak sa jazyk s druhým najvyšším počtom bodov, počtom bodov blíži k vášmu primárnemu jazyku lásky, no nie je rovnaký, potom sú obidva druhy lásky pre vás dôležité. Najvyšší možný počet bodov pre ktorýkoľvek jazyk je 12.

 

Možno ste si isté jazyky lásky vyberali častejšie než iné, no ostatné by ste nemali považovať za bezvýznamné. Váš manžel môže lásku vyjadrovať práve takto a vám pomôže, keď tomuto budete rozumieť.

 

Pre vášho manžela bude tiež užitočné, ak spozná váš jazyk lásky a svoju lásku voči vám bude vyjadrovať spôsobom, ktorý vy vnímate ako prejav lásky. Vždy, keď hovoríte jazykom lásky toho druhého, zbierate emocionálne body. Samozrejme, že toto nie je hra, v ktorej sa body zapisujú do tabuľky! Odmena za to, že hovoríte jazykom lásky toho druhého, je intenzívnejší pocti spojenia. Toto spojenie znamená lepšiu komunikáciu, porozumenie a, nakoniec, lepší vzťah.

 

Povzbuďte manžela, aby vyplnil Test pre manžela. Spolu sa porozprávajte o svojich jazykoch lásky a nové poznatky využite na zlepšenie vášho manželstva. 

 

Prečítajte si viac o téme:

v článku: https://ovztahoch-sk.webnode.sk/news/hovorite-rovnakym-jazkom-lasky/

v knihe: CHAPMAN, G. 2012. 5 jazykov lásky. Bratislava: Porta libri. 2012. ISBN 978-80-89067-86-2