PRE MUŽOV: Aký je váš primárny jazyk lásky?

PRE MUŽOV: Aký je váš primárny jazyk lásky?

TEST PRE MANŽELA / PARTNERA

Tento jednoduchý Test piatych jazykov lásky (slová uistenia / pozornosť / prijímanie darov /skutky služby /fyzický dotyk) vám pomôže s istotou určiť, ktorý z piatych jazykov lásky je ten váš. 

Test obsahuje 30 párov viet. Z každého páru si môžete vybrať len jednu vetu a to tú, ktorá najlepšie vystihuje to, po čom túžite. Prečítajte si každý pár viet a zapíšte si na hárok papiera písmeno prislúchajúce vete, ktorú ste si vybrali. V niektorých prípadoch bude ťažké vybrať si z dvoch viet, ale mali by ste si vybrať len jednu z každého páru, aby ste získali čo najpresnejší výsledok testu.

Na test si vyhraďte 15 až 30 minút. Test si spravte vtedy, keď nie ste v strese a nikam sa neponáhľate. Na konci testu spočítajte koľkokrát ste si vybrali každé z piatych písmen. Výsledky si zapíšte a pokračujte k vyhodnoteniu testu.

 

1. Mám dobrý pocit, keď si čítam zamilované odkazy od mojej ženy.                                                                       A

Páči sa mi, keď ma manželka objíma.                                                                                                                    E

 

2. Som rád, keď som s manželkou sám.                                                                                                                 B

Cítim sa milovaný, keď mi moja manželka pomáha robiť na dvore.                                                                          D

 

3. Som šťastný, keď dostanem od manželky nejaký špeciálny darček.                                                                      C

Mám rád dlhé výlety s manželkou.                                                                                                                         B

 

4. Cítim sa milovaný, keď sa manželka postará, aby som mal opraté a vyžehlené šaty.                                               D

Mám rád, keď sa ma manželka dotýka.                                                                                                                  E

 

5. Cítim, že ma manželka miluje, keď ma škrabká po chrbte.                                                                                   E

Viem, že ma manželka miluje, lebo ma vždy prekvapí nejakým darčekom.                                                               C

 

6. S manželkou chodím rád skoro všade.                                                                                                               B

Rád držím manželku za ruku.                                                                                                                               E

 

7. Opatrujem každý darček, ktorý mi manželka darovala.                                                                                      C

Rád počúvam, ako mi manželka hovorí, že ma miluje.                                                                                           A

 

8. Mám rád, keď manželka sedí blízko mňa.                                                                                                        E

Páči sa mi, keď mi manželka hovorí, ako dobre vyzerám.                                                                                     A

 

9. Som šťastný, keď môže s manželkou tráviť čas.                                                                                               B

Dokonca aj ten najmenší darček od mojej manželky je pre mňa dôležitý.                                                               C

 

10. Cítim sa milovaný, keď mi manželka povie, že je na mňa pyšná.                                                                     A

Keď mi manželka uvarí jedlo, viem, že ma miluje.                                                                                               D

 

11. S manželkou robím rád všetko, nech je to čokoľvek.                                                                                       B

Mám dobrý pocit, keď ma manželka povzbudzuje.                                                                                               A

 

12. Všetky tie drobné, každodenné veci, ktoré pre mňa manželka robí, sú viaž než slová.                                        D

Rád objímam svoju ženu.                                                                                                                                   E

 

13. Pochvala od manželky pre mňa veľmi veľa znamená.                                                                                     A

Znamená pre mňa veľmi veľa, keď mi manželka dá darček, ktorý sa mi naozaj páči.                                              C

 

14. Mám dobrý pocit už len z toho, že môžem byť so svojou manželkou.                                                              B

Milujem, keď ma manželka masíruje.                                                                                                                  E

 

15. Reakcie mojej ženy na moje úspechy sú také povzbudzujúce.                                                                         A

Znamená pre mňa veľa, keď mi manželka pomáha s niečím, čo naozaj nerada robí.                                               D

 

16. Bozky mojej ženy sa mi nikdy nezunujú.                                                                                                       E

Mám veľmi rád, keď manželka prejaví záujem o veci, ktoré rád robím.                                                                 B

 

17. Môžem sa spoľahnúť na to, že manželka mi pomôže s tým, na čom pracujem.                                                 D

Vždy som nadšený, keď rozbaľujem darček od svojej ženy.                                                                                 C

 

18. Páči sa mi, keď mi manželka povie, že dobre vyzerám.                                                                                   A

Som šťastný, že manželka počúva, čo si myslím a neponáhľa sa s odsúdením či kritikou.                                        B

 

19. Keď je manželka blízko mňa, nemôžem inak, len sa jej dotknúť.                                                                     E

Moja manželka niekedy za mňa robí niektoré veci a ja si to veľmi vážim.                                                              D

 

20. Moja žena si zaslúži medailu za to všetko, s čím mi pomáha.                                                                          D

Niekedy žasnem nad tým, aký vhodný darček mi moja žena vždy vyberie.                                                            C

 

21. Milujem, keď mi manželka venuje plnú pozornosť.                                                                                         B

Udržiavanie čistoty v dome je významným skutkom služby.                                                                                  D

 

22. Teším sa na to, čo mi manželka daruje na narodeniny.                                                                                     C

Nikdy sa mi nezunuje, keď mi manželka hovorí, že som pre ňu dôležitý.                                                                A

 

23. Manželka mi prejavuje lásku tak, že mi dáva darčeky.                                                                                    C

Moja žena mi prejavuje lásku tým, že mi pomáha s prácami okolo domu.                                                              D

 

24. Moja žena ma neprerušuje, keď rozprávam, a to sa mi páči.                                                                            B

Nikdy sa mi nezunuje dostávať darčeky od manželky.                                                                                          C

 

25. Manželka vie, kedy som unavený a vždy sa ma spýta, s čím mi môže pomôcť.                                                D

Nezáleží na tom, kam ideme, veľmi rád chodím na výlety so svojou ženou.                                                          B

 

26. Mám rád sex so svojou ženou.                                                                                                                      E

Mám rád, keď mi manželka z ničoho nič dá nejaký darček.                                                                                  C

 

27. Povzbudivé slová mojej ženy mi dodávajú sebadôveru.                                                                                  A

Rád s manželkou pozerám filmy.                                                                                                                        B

 

28. Lepšie darčeky, než aké mi dáva moja žena, si ani nemôžem priať.                                                                  C

Jednoducho sa musím manželky stále dotýkať.                                                                                                    E

 

29. Veľa pre mňa znamená to, keď mi manželka pomáha, aj keď má iné veci na práci.                                           D

Mám dobrý pocit z toho, keď mi manželka povie, že si ma váži.                                                                           A

 

30. Rád objímam a bozkávam svoju ženu po tom, čo sme spolu dlhšie neboli.                                                      E

Rád počúvam, ako mi manželka hovorí, že verí v moje schopnosti.                                                                     A

 

Vysvetlenie a použitie vašich výsledkov testu:

A = slová uistenia

B = pozornosť

C = prijímanie darčekov

D = skutky služby

E = fyzický dotyk

 

Vaším primárnym jazykom je ten, ktorý získal najviac bodov. Ak sú výsledky rovnaké pre ktorékoľvek dva jazyky lásky, ste bilingválny (dvojjazyčný) a máte dva primárne jazyky lásky. Ak sa jazyk s druhým najvyšším počtom bodov, počtom bodov blíži k vášmu primárnemu jazyku lásky, no nie je rovnaký, potom sú obidva druhy lásky pre vás dôležité. Najvyšší možný počet bodov pre ktorýkoľvek jazyk je 12.

 

Možno ste si isté jazyky lásky vyberali častejšie než iné, no ostatné by ste nemali považovať za bezvýznamné. Vaša manželka môže lásku vyjadrovať práve takto a vám pomôže, keď tomuto budete rozumieť.

 

Pre vašu manželku bude tiež užitočné, ak spozná váš jazyk lásky a svoju lásku voči vám bude vyjadrovať spôsobom, ktorý vy vnímate ako prejav lásky. Vždy, keď hovoríte jazykom lásky toho druhého, zbierate emocionálne body. Samozrejme, že toto nie je hra, v ktorej sa body zapisujú do tabuľky! Odmena za to, že hovoríte jazykom lásky toho druhého, je intenzívnejší pocti spojenia. Toto spojenie znamená lepšiu komunikáciu, porozumenie a, nakoniec, lepší vzťah.

 

Povzbuďte manželku, aby vyplnila Test pre manželku. Spolu sa porozprávajte o svojich jazykoch lásky a nové poznatky využite na zlepšenie vášho manželstva. 

 

Prečítajte si viac o téme:

v článku: https://ovztahoch-sk.webnode.sk/news/hovorite-rovnakym-jazkom-lasky/

v knihe: CHAPMAN, G. 2012. 5 jazykov lásky. Bratislava: Porta libri. 2012. ISBN 978-80-89067-86-2