Mapa lásky – aká je tá vaša?

Mapa lásky – aká je tá vaša?

 

Posúdiť kvalitu romantiky a vášne vo vašom vzťahu môžete prostredníctvom nasledujúceho dotazníka, ktorého autorom je John M. Gottman, Ph.D., jeden z najcitovanejších odborníkov v oblasti výskumu rodiny a manželstva na svete. Časopis Psychotherapy Networker ho dokonca nedávno označil za jedného z desiatich najvplyvnejších psychoterapeutov v poslednom štvrťstoročí.

 

Prečítajte si každý výrok a vyberte si možnosť odpovede A (áno), pokiaľ je pravdivý, alebo N (nie), ak je nepravdivý.

 

Dotazník:

1.  Dokážem vymenovať najlepších priateľov/najlepšie priateľky môjho partnera/mojej partnerky. A/N

2.  Dokážem povedať, čo aktuálne partnera/partnerku ťaží. A/N

3.  Poznám mená osôb, ktoré môjho partnera/moju partnerku v poslednej dobe rozčuľovali. A/N

4.  Dokážem popísať niektoré partnerove/partnerkine životné sny. A/N

5.  Veľmi dobre poznám partnerove/partnerkine náboženské postoje. A/N

6. Dokážem popísať partnerovu/partnerkinu životnú filozofiu. A/N

7.  Viem vymenovať príbuzných, ktorých má partner/partnerka najmenej v obľube. A/N

8.  Poznám partnerovu/partnerkinu obľúbenú hudbu. A/N

9.  Dokážem vymenovať tri obľúbené filmy môjho partnera/mojej partnerky. A/N

10. Partner/Partnerka vie, čo ma aktuálne ťaží. A/N

11. Viem, aké boli tri najdôležitejšie životné obdobia môjho partnera/mojej partnerky. A/N

12. Dokážem povedať, čo bol partnerov/partnerkin najhorší zážitok z detstva. A/N

13. Dokážem vymenovať partnerove/partnerkine hlavné životné túžby a priania. A/N

14. Viem, aké sú najväčšie aktuálne obavy môjho partnera/mojej partnerky. A/N

15. Môj partner/Moja partnerka vie, kto sú moji najlepší priatelia. A/N

16. Viem, čo by partner/partnerka urobil/urobila, keby vyhral/vyhrala v lotérii. A/N

17. Môžem podrobne popísať svoje prvé dojmy z partnera/partnerky. A/N

18. Priebežne sa partnera/partnerky pýtam, ako sa mu vodí. A/N

19. Myslím, že ma môj partner/moja partnerka dobre pozná. A/N

20. Môj partner/Moja partnerka pozná moje životné priania a túžby. A/N

    

Vyhodnotenie: 

Za každú kladnú odpoveď si zapíšte 1 bod. 

10 a viac bodov – Táto oblasť je silnou stránkou vášho partnerského vzťahu/manželstva. Máte pomerne podrobnú mapu každodenného života, prianí, obáv, snov svojho partnera/svojej partnerky. Vite, čím váš partner/vaša partnerka žije.

 

Menej ako 10 bodov – V tejto oblasti by bolo možné váš partnerský/manželský vzťah zlepšiť. Možno ste nikdy nemali čas alebo príležitosť sa skutočne vzájomne poznať. Alebo ako život išiel, vaše mapy lásky postupne zastarali. Nech je to akokoľvek, pokiaľ si urobíte čas, aby ste svojho partnera/svoju partnerku lepšie spoznali, váš vzťah sa môže prehĺbiť.

 

Gottman (2015) tvrdí, že iba málo darčekov, ktoré si môžu partneri/manželia navzájom dať, potešia viac ako pocit „niekto ma pozná a chápe ma“. Pritom poznávať jeden druhého nemusí byť žiadna drina! Gottman je autorom rôznych cvičení (napr. Hra na 20 otázok pre mapu lásky), ktorých cieľom je lepšie spoznať jeden druhého, zdielať spolu svoje prežívanie, názory, postoje, sny, túžby a pod., rozvíjať vzájomnú dôveru a prehlbovať intimitu vo vzťahu. Okrem cvičení (možno ich nájsť v Gottmanovej knihe: Sedem principů spokojeného manželství, 2015) sa môžu páry lepšie spoznať a utužiť vzťah aj prostredníctvom kariet s otázkami (napr. Mapy lásky, cvičení a „Otevřené otázky“ od The Gottman Institute).

 

Nemáte Gottmanovu knihu ani karty s otázkami? Nevadí, využite vlastnú kreativitu a úprimný záujem o druhého, a spýtajte sa partnera/partnerky priamo na to, čo sa o ňom/nej chcete dozvedieť. Nech ste spolu akokoľvek dlho, vždy sa nájde niečo nové, o čom ste doteraz nevedeli – a čo vás možno príjemne prekvapí, poteší. S partnerom/partnerkou si môžete dohodnúť pravidlo „STOP!“, ktoré môžete uplatniť vtedy, ak na niektorú otázku nebudete chcieť odpovedať (z rôznych dôvodov). Želám veľa radosti a zábavy pri vzájomnom spoznávaní sa a utužovaní vzťahu!

 

Zdroj:

GOTTMAN, M. J., SILVEROVÁ N. A. 2015. Sedem principů spokojeného manželství. Brno: Jan Melvil Publishing, 2015. 328 s. ISBN: 978-80-87270-74-5.