Dotazník sympatií a obdivu podľa Gottmana!

Dotazník sympatií a obdivu podľa Gottmana!

Americký psychológ John Gottman sa preslávil jeho dlhoročnými výskumami partnerských vzťahov a prácou s pármi. Na základe týchto skúseností sformuloval princípy spokojného manželského vzťahu ale takisto aj škodcov vzťahu (tzv. štyria jazdci apokalypsy: kritika, pohŕdanie, defenzívnosť, zamurovanie). Otestujte svoj partnerský vzťah pomocou Gottmanovho Dotazníka sympatií a obdivu práve teraz! 

 

 

Odpovedzte na nasledujúce otázky: „Áno“ (pokiaľ je výrok pravdivý) alebo „Nie“ (pokiaľ je výrok nepravdivý).

1. Ľahko dokážem uviesť tri veci, ktoré na svojom partnerovi/svojej partnerke najviac obdivujem.

2. Keď nie sme spolu, často na partnera/partnerku s láskou myslím.

3. Vždy si nájdem spôsob, ako partnerovi/partnerke povedať „milujem ťa!“.

4. Často svojho partnera/svoju partnerku vášnivo bozkávam alebo sa ho/jej láskyplne dotýkam.

5. Partner/Partnerka si ma skutočne váži.

6. V tomto vzťahu sa cítim milovaný/-á a zahrnutý/-á starostlivosťou.

7. Cítim od partnera/partnerky prijatie a lásku.

8. Som pre partnera/partnerku príťažlivý/-á.

9. Partner/Partnerka ma sexuálne vzrušuje.

10. V našom vzťahu je oheň a vášeň.

11. Romantika z nášho vzťahu ešte rozhodne nevyprchala.

12. Som na svojho partnera/svoju partnerku skutočne hrdý/-á.

13. Partner/Partnerka sa raduje z mojich výkonov a úspechov.

14. Ľahko dokážem povedať, prečo som si partnera/partnerku zobral/-a.

15. Keby som do toho mal/-a ísť znovu, zobral/-a by som si rovnakého človeka.

16. Málokedy ideme spať, ani by sme si nejako nedali najavo, že sa milujeme.

17. Keď vstúpim do miestnosti, partner/partnerka ma rád/rada vidí.

18. Partner/Partnerka oceňuje, čo v rámci nášho manželstva robím.

19. Partner/Partnerka ma má rád/rada ako človeka.

20. Náš sexuálny život je vo všeobecnosti uspokojivý.

 

Vyhodnotenie:

Za každú kladnú odpoveď si pripočítajte jeden bod. Za akúkoľvek zápornú otázku nezískavate žiaden bod. Spočítajte si body.

 

Ak ste získali súčet bodov:

10 a viac bodov – Jeden druhého si vysoko ceníte, a máte preto dobrý štít ochraňujúci vaše manželstvo pred možnou nevraživosťou. Nezriedka však manželia tento obdiv a rešpekt postupom času strácajú zo zreteľa. Pamätajte preto, že vaša vzájomné sympatie a obdiv sú dar, ktorý stojí za opatrovanie.

Pod 10 bodov – Pokiaľ ste dosiahli nízke skóre, nenechajte sa odradiť. V prípade množstva páru sympatie a obdiv nevymizli úplne, iba sú pochované pod nánosom nevraživosti, rôznych ublížení a sklamaní. Ak oživíte vrelé city, ktoré hlboko vo vás driemu, môžete tím vášmu manželstvu výrazne prospieť. Pokiaľ vaše sympatie a obdiv postupne blednú, cesta k náprave začína tím, že si uvedomíte, o aké cenné pocity sa jedná... Pamätajte, že pohŕdanie je žieravina, ktorá postupom času rozleptá puto medzi manželmi.

 

Zdroj:

Ukázka z knihy Johna M. Gottmana a Nan Silverové Sedm principu spokojeného manželství – praktický průvodce fungováním dlouhodobých vztahu, kterou v roce 2015 vydalo nakladatelství Jan Melvil. In: Psychologie dnes. 2015, roč. 21, č.9, s. 13. ISSN 1212-9607