Aká vysoká je vaša spokojnosť vo vzťahu?

Aká vysoká je vaša spokojnosť vo vzťahu?

Môžete to zistiť prostredníctvom ENRICH škály manželskej spokojnosti*, ktorú vytvorili americkí psychológovia Blaine J. Fowers a David H. Olson v roku 1993. Hoci odvtedy prešlo veľa rokov, doteraz je považovaná za jednu z najlepších diagnostických metód zistenia spokojnosti vo vzťahu. ENRICH škála je zložená z 15 položiek, ktoré skúmajú spokojnosť v týchto oblastiach partnerského vzťahu: vzťah k vlastnej osobe, komunikáciu v rámci vzťahu, riešenie problémov, finančný manažment, voľnočasové aktivity, sexuálny vzťah partnerov, oblasť vzťahu k deťom a ich výchove, vzťahy v širšej rodine a priateľom, spravodlivé rozdelenie rolí v rámci zväzku a vyjadrovanie náboženského presvedčenia či viery. Položky možno rozdeliť do dvoch skupín: tie, ktoré sa týkajú „Manželskej spokojnosti“ a tie, ktoré sa vzťahujú k „Idealistickému skresleniu“.

 

Nižšie je uvedených 15 viet. Vašou úlohou je odpovedať na to, ako veľmi s uvedenými výrokmi súhlasíte na stupnici  od 1 do 5, pričom:

Teraz vyjadrite mieru súhlasu s nasledujúcimi tvrdeniami:

1. S mojím partnerom/ mojou partnerkou si navzájom dokonale rozumieme.

2. Nepáčia sa mi osobnostné charakteristiky a záľuby môjho partnera/mojej partnerky.

3. Som spokojný/á s tým, ako si v manželstve delíme rolové záväzky.

4. Môj partner/moja partnerka úplne rozumie každej mojej nálade a má pre to pochopenie.

5. Nie som spokojný/á s našou vzájomnou komunikáciou a cítim, že mi môj partner/moja partnerka nerozumie.

6. Náš vzťah je veľkým úspechom.

7. Som spokojný/á s tým, ako robíme rozhodnutia a ako riešime problémy.

8. Nie som spokojný/á s našou finančnou situáciou a so spôsobom, akým robíme finančné rozhodnutia.

9. Mám potreby, ktoré môj vzťah nenapĺňa.

10. Som veľmi spokojný/á s tým, ako trávime voľný čas a taktiež s našimi voľnočasovými aktivitami.

11. Som veľmi spokojný/á s tým, ako si vyjadrujeme náklonnosť a taktiež s naším sexuálnym životom.

12. Nie som spokojný/á s tým, ako každý z nás zvláda svoje rodičovské povinnosti.

13. Nikdy, ani na chvíľu, som neľutoval/a vzťah so svojím partnerom.

14. Som veľmi nespokojný/á s naším vzťahom s mojimi rodičmi, rodičmi partnera a/alebo s priateľmi.

15. Mám radosť z toho ako vyjadrujeme našu vieru alebo náboženské presvedčenie.

 

AKO VYHODNOTIŤ ODPOVEDE?

Za každú odpoveď, na ktorú ste odpovedali:

    - „Vôbec nesúhlasím“ si pripočítajte 5 bodov,

    - „Nesúhlasím“ si pripočítajte 4 body,

    - „Ani nesúhlasím, ani súhlasím“ si pripočítajte 3 body,

    - „Súhlasím“ si pripočítajte 2 body,

    - „Úplne súhlasím“ si pripočítajte 1 bod.

 

Položky 1,4,6,9,13 tvoria škálu „Idealistického skreslenia“. Zostávajúce položky sú v škále „Manželská spokojnosť“. Spočítajte body položiek „Idealistického skreslenia“ a body položiek vyjadrujúcich „Manželskú spokojnosť“.

 

K výsledným bodom oboch škál zvlášť priraďte percentil z Tabuľky 1.

Tabuľka 1 – Normy pre ENRICH škálu „Manželská spokojnosť“ a „Idealistické skreslenie“

Manželská spokojnosť

Idealistické skreslenie

Bodové skóre

Percentil

Bodové skóre

Percentil

50

99

25

100

49

99

24

99

48

99

23

99

47

99

22

99

46

98

21

96

45

98

20

93

44

96

19

87

43

95

18

79

42

93

17

74

41

90

16

67

40

88

15

56

39

84

14

45

38

80

13

37

37

75

12

28

36

71

11

19

35

68

10

10

34

64

9

0

33

60

 

 

32

58

 

 

31

53

 

 

30

50

 

 

29

46

 

 

28

41

 

 

27

39

 

 

26

36

 

 

25

28

 

 

24

26

 

 

23

24

 

 

22

18

 

 

21

15

 

 

20

14

 

 

19

11

 

 

18

10

 

 

17

10

 

 

16

10

 

 

Hodnoty dosaďte do tohto vzorca:

EMS skóre = PCT - [(0.40 x PCT) x (ID x 0,01)]

EMS skóre – ENRICH manželská spokojnosť

PCT – percentil pre škálu „Manželská spokojnosť“

ID – percentil pre škálu „Idealistické skreslenie“

 

Výsledné číslo je vyjadrenie vašej spokojnosti vo vzťahu v percentách.

 

POTREBUJETE PRÍKLAD VYHODNOTENIA ODPOVEDÍ?

Človek XY dosiahol bodové skóre 32 v škále „Manželská spokojnosť“ a 19 v škále „Idealistické skreslenie“. Podľa Tabuľky 1 bodovému skóre v škále „Manželská spokojnosť“ prislúcha percentil 58 a v škále „Idealistické skreslenie“ percentil 87. Hodnoty dosadíme do vzorca:

EMS skóre = 58 - [(0.40 x 58) x (87 x 0,01)]

EMS skóre = 58 - [23,2 x 0,87]

EMS skóre = 58 – (20,184)

EMS skóre = 37,816 = 38 %

 

Výsledkom je informácia, že človek XY je spokojný vo vzťahu na 38%.

 

*V celom texte je uvedená „Škála manželskej spokojnosti“ tak ako autori pôvodne nazvali škálu. Test však dokáže zistiť aj „Škálu spokojnosti v partnerskom vzťahu“. Takisto slovné spojenie „manželská spokojnosť“ v uvedenom kontexte plne nahradzuje význam „spokojnosť v partnerskom vzťahu“.

 

O téme sa môžete dozvedieť viac:

v článku: https://ovztahoch-sk.webnode.sk/news/kriza-vo-vztahu-ako-dalej/  

v príspevku v originálnom znení: https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.201.2.&rep=rep1&type=pdf