Vzťah na diaľku – ako ho udržať?

24.06.2020 15:02

Dlhé odlúčenie, krátke opätovné stretnutie a znovu dlhé odlúčenie. Typický kolobeh vzťahov na diaľku. Dni, keď plne akceptujete, že vzťah na diaľku je momentálne jedinou možnosťou, ak o milovaného človeka nechcete prísť možno striedajú dni, kedy Vám partner/partnerka chýba tak veľmi, že máte pochybnosti, či to dokážete ustáť.  Ako zvládnuť vzťah na diaľku?

 

Aké dvojice vstupujú do vzťahu na diaľku?

Magdaléna Vokáčová (2015) uvádza, že vzťah na diaľku môže byť:

1.Vzťah dvoch mladých, bezdetných ľudí, ktorí sa do seba čerstvo zamilovali a sú rozdelení buď kvôli štúdiu alebo práci jedného z nich.

2. Vzťah manželského páru, ktorá má rodinu a jeden z nich odcestuje najčastejšie kvôli práci do zahraničia.

3. Vzťah zrelých ľudí, ktorí sa zoznámili, tvoria pár, neviažu ich k sebe majetky, majú veľké deti a nie sú (zatiaľ) ochotní meniť svoj životný štýl.

4. Voľný vzťah dvoch single (osoby vo veku 25 - 45 rokov, žijúce sami), ktorí dobrovoľne volia formu vzťahu na diaľku, i keď bývajú s partnerom v rovnakom meste.

 

Súčasná pandémia priniesla ďalšie dôvody odlúčenia partnerov – napr. povinná karanténa, strach z nakazenia partnera/partnerky, zhoršenie až strata možnosti vycestovania domov za partnerom/partnerkou. V takýchto výnimočných životných situáciách má vzťah na diaľku iný význam a špecifiká a partnerov môže o to viac zblížiť, o čo viac vyjadria podporu, záujem, starostlivosť, súdržnosť.

 

Ako udržať vzťah na diaľku?

1. Stanovte si reálne očakávania!

Vo vzťahu na diaľku nemôžete rátať s tým, že Váš partner/Vaša partnerka Vám bude vždy nablízku, že Vás objíme vždy, keď to budete potrebovať alebo že Vám pomôže s domácimi prácami, keď budete vyčerpaný/vyčerpaná z toho, že ste na starostlivosť a výchovu detí sám/sama. Ak nebudete mať reálne očakávania od vzťahu na diaľku, je možné, že Vaše pochybnosti prejavíte zraňujúco a privedú Vás k mnohým nedorozumeniam, kritike, výčitkám voči partnerovi/partnerke.

2. Dohodnite sa na pravidlách!

Ako často spolu s partnerom/partnerkou chcete komunikovať? Akou formou? Ako by ste si priali riešiť problémy? Ako si rozdelíte rodičovské povinnosti? Akékoľvek nejasnosti a neistoty je najvhodnejšie vydiskutovať si osobne, ešte pred samotným odlúčením. Zmena bežného vzťahu na „diaľkový“ môže priniesť rad nových, neznámych situácií a nie na každú sa dá pripraviť, je však dobré, ak partneri cítia, že aj vo vzťahu na diaľku môže byť zachovaná určitá forma istoty v podobe pravidiel. Ak sa Vám niektoré pravidlá neosvedčia, hľadajte iné možnosti riešenia situácie spoločne.   

3. Komunikujte spolu čo najviac!

Využite každú možnosť zostať v spojení – pošlite SMS, e-mail, krátku správu s otázkou „Ako sa Ti darí v práci?“ alebo „Čo plánuješ robiť cez víkend?“. Niekedy postačí krátke, no výstižné „Chýbaš mi“. Alebo partnerovi/partnerke pošlite vtip, ktorý Vás dnes rozosmial. Dôvodov ale aj spôsobov komunikácie je v dnešnej dobe mnoho.

4. Plánujte si budúcnosť!

Ako chcete stráviť najbližšie stretnutie s partnerom/partnerkou? Vyberiete sa na výlet, do kina alebo za rodinou či priateľmi? Robte si plány na čas, ktorý spolu strávite a hovorte o tom, čo chcete urobiť ako prvé, keď sa stretnete. Upevníte tým puto medzi Vami a udržíte pozitívnu atmosféru Vášho vzťahu na diaľku.

5. Prejavujte si lásku aj na diaľku!

Ako? Slovami, skutkami či prejavovaním pozornosti a záujmu o toho druhého! Ako? Napíšte partnerovi/partnerke e-mail o tom, čo pre Vás znamená, kúpte mu/jej darček o ktorom viete, že ho/ju poteší, pýtajte sa ako trávi čas a aktívne počúvajte.

6. Zdieľajte spolu dobré aj zlé!

Prepadli ste novej záľube alebo Vás zaujala nejaká kniha či film? Povedzte o tom partnerovi/partnerke. Nebráňte sa zdieľaniu aj negatívnych stránok života. Cítite sa osamelo alebo Vás niečo dnes nahnevalo? Podeľte sa o to, čo prežívate, aký deň ste mali, čím žijete posledné dni. K životu patrí aj to dobré, aj to zlé. Ak máte záujem o reálny vzťah, neidealizujte si svoj ani partnerov/partnerkin život. Nežite dva životy – jeden život, do ktorého pustíte partnera/partnerku a druhý, ktorý reálne žijete.

 

Zdroj:

Vokáčová M. 2015. Vztahy na dálku. In: Psychologie dnes. 2015, roč. 21, č.11, s.14. ISSN 1212-9607