Valentínska výzva: 7.deň!

20.02.2022 10:14

Sú dvojice, ktoré si spolu dobre vychádzajú, rozumejú si, no chýba im hlbšie vnímanie spoločného zmyslu. Čo to znamená? Ide o vytvorenie spoločného života – určitej kultúry, ktorá pozostáva zo spoločných rituálov, vzájomných ocenení rolí a cieľov, ktoré oboch partnerov/manželov spájajú. Prostredníctvom tohto partneri/manželia jasne chápu, kým sú ako dvojica a rodina a tiež kam chcú smerovať ich vzťah a život.

 

Úloha na 7.deň výzvy: Vytvárajte spoločný zmysel! 

Vyberte si z nasledujúcich možností podľa toho, ktorá Vám viac vyhovuje:

1.možnosť: Vytvorenie vhodných rituálov medzi partnermi/manželmi môže byť účinným pomocníkom proti odcudzeniu sa. Spoločne sa dohodnite aspoň na dvoch dôležitých rituálov zblíženia, na ktoré by ste sa chceli viac zamerať. Ak chcete, môžete sa inšpirovať nasledujúcimi príkladmi rituálov zblíženia.

Príklady rituálov zblíženia:

  • Narodeniny, Vianoce, Výročie,
  • Romantické večere, Návštevy priateľov, Dovolenky,
  • Ako povzbudiť druhého, keď je vyčerpaný alebo bez nálady,
  • Ako vyjadriť svoje potreby,
  • Ako vyjadriť, že ste na toho druhého hrdý/hrdá.

U každého zvoleného rituálu rozoberte, prečo je pre vás dôležitý a zmysluplný. Nakoniec sa dohodnite, kto bude za jednotlivé stránky rituálov zodpovedný.

2.možnosť: Aké spoločné hodnoty vás spájajú s partnerom/partnerkou? Môžete ich objaviť v spoločnej diskusii alebo pri zdielaní príbehov vašej rodiny. Vymenujte rodinné príbehy, na ktoré ste pyšní a ktoré obsahujú symboliku vašich hodnôt.

Príklad: Vaše prvé rande bolo v reštaurácii, do ktorej sa vždy vraciate na vaše výročie a pripomínate si, ako ste sa vtedy cítili, aký prvý dojem na vás urobil ten druhý a pod.

Hodnota vášho vzťahu: Udržiavanie romantiky. Zdieľanie svojich emócií, myšlienok, názorov.