Valentínska výzva: 4.deň!

17.02.2022 16:55

Romantický vzťah by mal byť založený na rovnocennosti a vzájomnom rešpekte. Pri rovnakom názore je ľahké sa dohodnúť, čo však robiť pri odlišnom pohľade na situáciu a rozdielnych nápadoch na jej vyriešenie? Niektoré páry zvolia kompromis, niektoré boj o moc vo vzťahu. Tvrdé presadzovanie svojej vôle jedným či oboma partnermi (možno aj s prítomnou kritikou, útočením či pohŕdaním) nepomáha pri budovaní láskyplného vzťahu. To, čo pomáha je uvedomenie si, že od toho druhého sa môžete naučiť veľa dobrého (často práve preto, že spolu nesúhlasíte a iný názor môže byť obohacujúci).  

 

Úloha na 4.deň výzvy: Prijmite partnerov/partnerkin vplyv!

Vyberte si z nasledujúcich možností podľa toho, ktorá Vám viac vyhovuje:

1.možnosť: Zamyslite sa nad nasledujúcimi otázkami:

-Kto vo Vašom vzťahu zvyčajne rozhoduje? Ako často robíte rozhodnutia spolu?

-Ako máte rozdelené domáce práce? Ako rozhodujete o trávení voľného času?

- Vyhovuje Vám to takto alebo by ste chceli niečo zmeniť?

- Ako často robíte kompromisy? Počúvate jeden druhého, keď sa na niečom neviete zhodnúť?

- Už sa Vám stalo, že ste sa snažili vyhrať hádku? Kvôli čomu Vám na tom záležalo a ako to dopadlo? Čo ste vtedy prežívali Vy a čo Váš partner/Vaša partnerka?

Ak potrebujete, odpovedzte na tieto otázky písomne a postupne zdieľajte s partnerom/partnerkou odpovede. Počúvajte sa navzájom a snažte sa pochopiť toho druhého. Čo môžete urobiť pre lepšie fungovanie vzťahu?

2.možnosť: Vyskúšajte cvičenie „Múdrejší ustúpi“. Skúste sa do nasledujúcej situácie vžiť tak, ako by ste tento konflikt riešili vy s partnerom/partnerkou. Čím viac si budete vedieť predstaviť seba samého v tejto situácii, tým väčší účinok môže toto cvičenie mať. Neberte postoj partnera/partnerky ako útok na svoju osobu, skúste reagovať na obsah oznámenia. Predpokladajte, že v jeho/jej oznámení je skrytá rozumná požiadavka, ktorej môžete vyhovieť. Túto požiadavku si sformulujte ako vetu a zapíšte si ju. Potom si napíšte, čo by ste mohli povedať, aby ste ukázali ochotu spolupracovať. Na uvedené príklady situácii neexistuje iba jedna správna odpoveď, príklad vhodnej reakcie nájdete nižšie.

SITUÁCIA: Partnerka chce minúť nejaké peniaze na opravy domu. Poviete jej, že si to nemôžete dovoliť, pokým neobmedzí svoje utrácanie v iných oblastiach. Partnerka Vám odpovie, že Váš postoj je nefér a povie: „Ako to, že na veci, ktoré sú dôležité podľa Teba, sa peniaze vždy nájdu“?

PRÍKLAD ROZUMNEJ ČASTI POŽIADAVKY PARTNERKY/MANŽELKY: Dom potrebuje nejaké opravy.

PRÍKLAD VHODNEJ REAKCIE: „Dobre, asi máš pravdu. Ktorými opravami by sme podľa Teba mali začať?