Umenie konštruktívnej hádky – ovládate ho?

15.11.2015 08:00

Na začiatku partnerského vzťahu sa hádanie zdá byť nepredstaviteľným správaním, no skôr či neskôr sa objaví prvá hádka. Je to prirodzený, a potrebný priebeh plnohodnotného partnerského vzťahu. Práve vďaka hádke sa partneri lepšie spoznávajú; zisťujú, či ich partner/partnerka dokáže aktívne počúvať, do akej miery je jeho/jej správanie empatické a asertívne. Stáva sa, že reakcie partnerov sú nevhodné až zraňujúce... 

 

Hádka – indikátor kvality vzťahu!

Hádka je určitou formou komunikácie a prostredníctvom nej je možné dozvedieť sa viac o kvalite partnerského vzťahu. Existujú hádky, pri ktorých sa nepodarí zachovať si „chladnú hlavu“ a ich výsledkom je presvedčenie, že mi partner/partnerka nerozumie. Niektoré hádky jednoducho nevedú k riešeniu problému, ale naopak prispievajú k jeho prehlbovaniu (napr. hádka kvôli nevere vo vzťahu). Na to, aby hádka mala zmysel je nutné osvojiť si pravidlá konštruktívnej hádky. Aké sú to?

Uznávaný psychológ a pedagóg, profesor Miron Zelina (2003) spísal tieto zásady konštruktívnej hádky:

- určiť čas a miesto pre hádku – nehádať sa v rýchlosti, na ulici, v autobuse, cez telefón;

- vymedziť podstatu sporu, zvážiť, či problém stojí za hádku, keď nie, „zahoďte ho“, zasmejte sa nad maličkosťou, o ktorej sa chcete hádať;

- neškriepiť sa v rozčúlení;

- neupokojovať partnera v škriepke;

- nedávať „údery pod pás“ – nehovoriť veci, na ktoré je partner citlivý, neurážať, nenadávať, nepoužívať sarkazmus, iróniu, nevysmievať sa;

- neodbiehať od témy;

- dobre počúvať partnera a reagovať na povedané;

- uznať svoju chybu, omyl, neznalosť, zlé rozmýšľanie, argumentovanie;

- pochváliť partnera za postreh, myšlienku;

- kritizovať treba veľmi opatrne, taktne, používať akceptujúce odmietnutie – akceptujeme osobnosť, kritizujeme konkrétne správanie;

- zamerať sa na myšlienky, témy, argumenty a nie na osobnosť človeka;

- nájsť spoločného nepriateľa – vedie to ku zhode;

- ponúkať a prijímať kompromisy (Zelina, 2003).                                      

 

Profesor Stanislav Kratochvíl (2009) definuje tieto zásady konštruktívnej hádky:

- hádka by sa mala konať iba tom, ako sa predbežne dohodne čas a miesto hádky;

- hádka sa má konať v čo najkratšej dobe po kritickej udalosti;

- ten, kto hádku začína si má dopredu ujasniť, čo chce dosiahnuť;

- cieľom hádky nie je poraziť druhého, ale spoločne zvládnuť daný problém;

- počas hádky majú byť dodržiavané pravidlá čestnej hry (napr. nenadávať partnerovi/partnerke; nevyhrážať sa rozchodom; neodísť skôr, než partneri dospejú k dohode) (Kratochvíl, 2009). 

Naučiť sa umeniu správneho hádania vyžaduje čas a prax. Ak napriek vynaloženému úsiliu chyby v komunikácii pretrvávajú a v prívale emócií partnera/partnerku naďalej slovami zraňujete, nedokážete ho/ju počúvať a výsledkom hádky je opäť tichá domácnosť, pomocnú ruku môže podať odborník na vzťahy – psychológ a/alebo psychoterapeut.

 

Zdroj:

ZELINA, M. 2003. Ako byť sám sebou? 1. vyd. Bratislava: OG–Vydavateľstvo Poľana s.r.o.,2003. 71s. ISBN 80-89002-83-8  KRATOCHVÍL, S. 2009. Manželská a párová terapie. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. 279s. ISBN 978-80-73676-46-9