Ste pripravení na manželstvo?

23.12.2021 14:15

Sľúbiť niekomu lásku, vernosť a starostlivosť na celý život je záväzným rozhodnutím. Pre niekoho môže ísť o prirodzené rozhodnutie – cíti a je si istý, že našiel svoju polovičku. Pre iného to nemusí byť ľahké... Ako ste na tom vy? Máte pochybnosti, či snúbenec/snúbenica je láskou vášho života? Alebo vám intuícia našepkáva, že možno partner/partnerka si tým nie je 100% istý/istá? Ako zistiť, či ste obaja pripravení na manželstvo? S čím súvisí váhavosť a ako sa správne rozhodnúť? A čo vôbec znamená vstúpiť a zotrvať v manželskom zväzku?

 

Ako zistiť pripravenosť na manželstvo?

Váhate, či s partnerom/partnerkou chcete naozaj stráviť celý život? Prekážajú vám na ňom/nej niektoré vlastnosti či správanie, no nahovárate si, že po svadbe sa to zmení? Adler (1999) tvrdil, že existujú tisíce príznakov, podľa ktorých možno posúdiť, či je niekto pripravený na manželstvo. Pozornosť by ste mali zbystriť, keď partner/partnerka:

  • pravidelne mešká bez rozumného zdôvodnenia – podľa Adlera takéto správanie svedčí o váhavom prístupe a môže byť známkou nedostatočnej prípravy na životné problémy;
  • stále vychováva toho druhého alebo ho kritizuje;
  • je precitlivený/precitlivená, nakoľko vysoká precitlivenosť môže poukazovať na existenciu komplexu menejcennosti;
  • je bez priateľov a nezačleňuje sa dobre do spoločnosti, v takom prípade partner/partnerka nie je dobre pripravený/pripravená pre citový život a manželstvo;
  • sa rozhodol/rozhodla pre výber zamestnania oneskorene;
  • je pesimistom/pesimistkou, a to z toho dôvodu, že pesimizmus svedčí o chýbajúcej odvahe stavať sa k problémom čelom.

K ďalším prejavom správania ľudí, ktorí nie sú dostatočne emocionálne zrelí a pripravení na manželstvo, patria: nepovzbudzovanie ale naopak odrádzanie toho druhého, obviňovanie, ľahostajnosť, dominancia, necitlivosť, netolerancia, zastrašovanie, prehlbovanie frustrácie vo vzťahu (Yang, Milliren, Blagen, 2010).

 

Fyzická a psychická príťažlivosť – prečo sú potrebné obe?

Hoci je fyzická príťažlivosť pre romantický vzťah dôležitá, na jeho udržanie a rozvíjanie sú potrebné aj ďalšie kvality vzťahu. Adler pripravenosť na dlhodobý partnerský vzťah či manželstvo spája so sociálnym záujmom. Okrem fyzickej príťažlivosti, k ukazovateľom dostatočného stupňa sociálneho záujmu patria:

  • partner/partnerka si dokáže udržať priateľstvo;
  • partner/partnerka má záujem o svoju prácu;
  • partner/partnerka prejavuje väčší záujem o toho druhého z dvojice než o seba “(Adler, 1982, s. 325). (https://www.adlerpedia.org/concepts/59)

 

Adler a jeho rady do manželstva...

Alfred Adler – lekár, spolupracovník Freuda, prvý prezident Viedenskej psychoanalytickej spoločnosti, zakladateľ Adlerovskej psychológie a Spoločnosti pre individuálnu psychológiu. Adler bol nielen uznávaným odborníkom na ľudské správanie a medziľudské vzťahy, ale taktiež bol otcom štyroch detí.

O tom, že Adler bol pevne presvedčený o princípoch svojej teórie, a že v súlade s nimi žil, svedčia rady, ktoré ponúkol svojej dcére Valentine a jej manželovi počas ich svadby. Napísal, že manželský život bok po boku „je úloha, na ktorej musíte obaja pracovať s radosťou“, a povzbudil ich, aby „žili takým spôsobom, aby ste uľahčili a skrášlili život druhého,“ zároveň varoval: „Nedovoľte, aby sa jeden z vás podriadil druhému; nikto nemôže obstáť v tomto postoji“; a ďalej radil: „Nedovoľte nikomu inému získať vplyv na formovanie vášho manželského vzťahu,“ a „spriateľujte sa iba s ľuďmi, ktorí majú k vám úprimnú lásku“ (Bottome, 1939, s. 98-99) https://www.adlerpedia.org/concepts/59).

 

Podľa Adlera (1999) si manželstvo vyžaduje výnimočnú schopnosť stotožniť sa s inou osobou. Pokiaľ je v dnešnej dobe iba málokto vhodne pripravený pre rodinný život, je tomu tak preto, že veľa ľudí sa nikdy nenaučilo hľadieť inými očami, naslúchať inými ušami a cítiť srdcom niekoho iného.

 

V článku boli použité tieto termíny Adlerovskej psychológie: príprava na manželstvo, odvaha, sociálny záujem.

O téme článku sa môžete dozvedieť viac tu:

https://ovztahoch-sk.webnode.sk/news/ako-najst-lasku-svojho-zivota-tashiro-radi-techniku-3-zelani/

 

Zdroj:

ADLER, A. 1999. Porozumění životu: úvod do indviduální psychologie. Praha: Aurora, 1999. 158 s. ISBN: 80-85974-76-2.

YANG, J. MILLIREN, A. BLAGEN, M. 2010. The psychology of courage. New York: Routledge. 2010. 268 s. ISBN: 978-0-415-9651941.

AUTOR NEUVEDENÝ. Rok neuvedený. O Alfredovi Adlerovi. [online]. Dátum neuvedený. [citované 2020-08-03]. Dostupné na internete: <https://individualnapsychologia.sk/adlerovska-psychologia-2/#>

GRIFFITH, J. POWERS, R. L. 2007. The Lexicon of Adlerian Psychology: 106 terms Associated with the Individual Psychology of Alfred Adler. [online]. Port Townsend, WA: Adlerian Psychology Associates. 2007. [citované 2020-08-03]. Dostupné na internete: <https://www.adlerpedia.org/concepts/59>