ŠPECIÁLNY ČLÁNOK OD AUTOROV PROJEKTU OTVORENÁ HRA!

29.04.2016 17:00

Efektívna komunikácia vo vzťahu je kľúčom k partnerskému šťastiu. Prečo je tomu tak Vám v tomto špeciálnom článku prezradí psychológ Michal Šoltés, spoluautor projektu Otvorená hra. Článok zároveň informuje o tom, aké konkrétne kroky môžete podniknúť k osvojeniu si lepších komunikačných zručností prostredníctvom aktivít prístupných na stránke www.otvorenahra.sk alebo organizovaných podujatiach. S objavovaním sily komunikácie môžete začať aj tu a teraz! 

Životné šťastie človeka úzko súvisí so vzťahmi k druhým ľuďom. A vzťahy sú zase postavené na komunikácii. Vznikajú a udržujú sa vďaka nej. Kvalita komunikácie určuje kvalitu vzťahov. Ak bude komunikácia nekvalitná, manipulatívna, chladná, agresívna, pasívna, tak sa to odzrkadlí na kvalite vzťahov a na kvalite života.Vzťahy nie sú len v rámci rodiny a partnerov, ale aj v rámci zamestnania, známych, rôznych komunít, v širšej spoločnosti. Kvalita týchto vzťahov bude určovať nielen osobné šťastie, ale aj rôzne formy úspechu v spoločnosti. Od našich komunikačných schopností budú závisieť naše úspechy alebo neúspechy. V dnešnej dobe to platí ešte omnoho viac ako v minulosti, pretože komunikujeme v nebývalej miere.

 

Aká komunikácia je efektívna?

Táto otázka zvádza k tomu, že existuje určitý spôsob, ktorý je lepší ako ostatné. To platí len do určitej miery. Vieme povedať, že niektoré spôsoby komunikácie sú pre dosiahnutie konkrétnych výsledkov efektívnejšie ako iné. Celkovo je však najdôležitejšia komunikačná flexibilita. Schopnosť vyberať si z množstva rôznych spôsobov komunikácie ten, ktorý je v danej situácii z pohľadu dosiahnutia našich zámerov najefektívnejší. Nech sa jedná o akúkoľvek oblasť, človek, ktorý má viac možností a lepšiu schopnosť vybrať si z nich tú optimálnu bude dlhodobo úspešnejší ako ostatní.

 

O čom je otvorená hra?

Je nielen o efektívnych komunikačných nástrojoch a flexibilite. Je aj o presvedčení, že s druhými ľuďmi sa oplatí hrať férovú a otvorenú hru. Že manipulácia, agresivita, nerovnocennosť, netolerantnosť a nedostatok rešpektu v konečnom dôsledku ublížia všetkým. Veríme, že spoluprácou toho môžeme dosiahnuť viac. Že dôvera, otvorenosť, úprimnosť a zároveň zdvorilosť je kľúčom k príjemnému životu. Taktiež vieme, z vlastných skúsenosti aj od druhých, že nie je triviálne tieto ciele dosiahnuť. Mnoho ľudí chce, ale nevie ako, nemá dostatočne dobré nástroje ani skúsenosti. My sami sa neustále učíme a posúvame ďalej, a aj keď už máme kus cesty za sebou, omnoho väčší kus je pred nami. Nie sme ľudia, ktorí by akúkoľvek komunikačnú situáciu zvládli perfektne. Ale keď si spomenieme na to, ako sme na tom boli pred piatimi alebo desiatimi rokmi, tak musíme konštatovať, že sme sa výrazne posunuli.

 

Ako rozvíjať komunikačné schopnosti? 

Ak to myslíte s rozvojom svojich komunikačných schopností vážne, tak je to beh na dlhú vzdialenosť. Niečo tak komplexné sa nedá zmeniť zo dňa na deň, aj keď to mnohí sľubujú. Vyžaduje to istú vytrvalosť, ísť krok za krokom. A to je naším cieľom na otvorenej hre. Umožniť vám ísť po malých krokoch - pravidelne, postupne. Dať vám pri tom maximálnu podporu, spraviť tréning hravý, zábavný, moderný a jednoducho prístupný. Pri osvojovaní si nových tréningových návykov je naozaj kľúčové, aby boli jednotlivé kroky také malé, že neexistuje žiaden dôvod ich neurobiť. Takto môžeme spoločne vykročiť na cestu za efektívnejšou komunikáciou, lepšími vzťahmi, ľudskejšou spoločnosťou. Radi vám poradíme a pomôžeme ako budeme vedieť. Od komentárov na stránke, cez kurzy a eventy, až po osobné poradenstvo.