Sex – radosť alebo starosť?

13.08.2021 16:55

Sexuálna spokojnosť je dôležitou súčasťou partnerského/manželského vzťahu. To, ako veľmi sú si partneri/manželia emocionálne blízky, či prechádzajú obdobím zamilovanosti alebo krízy vo vzťahu, ako spolu komunikujú, to všetko (ale aj oveľa viac) sa premieta do ich sexuálneho života. Na čo poukazuje prehnaná sexualita alebo naopak dlhodobá absencia sexuality? Čo odhaľujú problémy v sexualite a aký je recept na ich vyriešenie?

 

Ľudská sexualita – čo hovorí o nás?

Adler pôvodne používal termín sex, keď hovoril o životnej úlohe lásky alebo o problémoch s intimitou, ktoré odrážajú naše postoje k sexuálnym potrebám človeka a sexuálnej role. Adler tvrdil, že „sex nie je oblasťou príčin: sex je oblasťou výsledkov! Je to zrkadlo, v ktorom presne a úplne odrážame náš vlastný charakter. Je to, čo sme my!“ Čo tým Adler chcel povedať? Adler bol toho názoru, že ľudská sexualita sa vyvíja zo vzťahu človeka k sebe samému, až k vzťahu k partnerovi/partnerke, čo si však vyžaduje aktívnu spoluprácu. Sexuálne správanie človeka odhaľuje veľa. Tí, pre ktorých je sex všadeprítomný sú ľudia, ktorí sa vyhýbajú láske a manželstvu. Niektorí sexuálnu aktivitu nahrádzajú činnosťou v inej životnej oblasti (napr. činnosťou v práci), čo poukazuje na životný štýl, pre ktorý je charakteristická sociálna izolácia a plachosť. Ľudia s takýmto životným štýlom majú strach z nadradenosti a autoritárskej moci a preto sa snažia bojovať proti tomu (Yang, Milliren, Blagen, 2010).

 

Sexualita a komplex menejcennosti

Adler (1999) tvrdil, že jadrom sexuálnych abnormalít je komplex menejcennosti. Osoba, ktorá trpí komplexom menejcennosti sa vždy snaží nájsť najbližší únikový východ a niekedy sa jej stáva to, že vylúči väčšinu aspektov života a zveličí sexualitu. Mnoho ľudí sa domnieva, že sú nadradení a dominantní, majú sexuálne vzťahy s viacerými ľuďmi, svoje sexuálne túžby vedome preháňajú. Výsledná ilúzia toho, že sú premožitelia, im slúži ku kompenzácii (nahradzovaniu) komplexu menejcennosti. Nadmerne zdôraznená sexualita býva často používaná ako poistka proti nutnosti čeliť problémom normálneho sexuálneho života.

 

Podľa Alfreda Adlera majú problémy v sexualite nasledujúce zdroje:

1. Rozpor medzi tým, po čom túžim na jednej strane, a obmedzenia spoločnosti a výchovy na strane druhej. Napr. veriaci ľudia túžia po sexuálnych praktikách, ktoré im zakazuje ich ideológia. Tento vnútorný boj spôsobuje napätie a nešťastie v sexualite človeka a tak aj v celkovom fungovaní páru.

2. Skúsenosti z detstva, postoje a názory rodičov na sex. Dievčatá sú často v našej spoločnosti vedené k morálnej čistote, k potláčaniu sexuality za účelom získania partnera, resp. manžela. Stačí aby matka, ktorú opustil manžel denne rozprávala dcére o tom, akí sú muži zlí, ako im ide len o sex a preto sa musí mať na pozore a manipulovať s nimi. Takéto dievča vyrastie a nebude schopné šťastného partnerského a sexuálneho spolužitia.

3. Konflikty vo vzťahoch. 90 % párov, ktoré majú neriešený a dlhotrvajúci konflikt prežíva aj svoj sexuálny život ako konfliktný a neuspokojivý. Konflikty vo vzťahu sa veľmi rýchlo uhniezdia aj v spálni (https://www.manzelska-poradna.sk/nevera.php). 

 

Existuje všeobecný recept na sexuálne problémy?

Podľa Adlera (1999) je jediným uspokojivým riešením sexuálnych problémov šťastné manželstvo alebo zodpovedné partnerstvo. Toto riešenie sa pravdepodobne nebude páčiť tým, ktorí preceňujú význam sexuality, tým, ktorí hovoria o polygamii a voľných vzťahoch alebo o manželstve na skúšku, a to z toho dôvodu, že títo ľudia sa snažia uniknúť sociálnemu riešeniu v sexuálnej oblasti. Neriešia problém týkajúci sa sociálneho prispôsobenia na základe vzájomnej spolupráce manžela a manželky (partnera a partnerky) a dúfajú, že uniknú pomocou nejakého nového receptu. Často ale platí, že cesta, ktorá sa zdá byť najťažšia, býva v skutočnosti tou najpriamejšou.

 

Ak vo vašom partnerskom/manželskom vzťahu nastali problémy (hoci aj sexuálne), začnite ich riešiť. Neriešené nedorozumenia či konflikty ešte viac prehlbujú negatívne pocity vo vzťahu. Ak vám záleží na partnerovi/partnerke a na vašom vzťahu, postavte sa k problémom čelom a spoločne sa pustite do zlepšovania vášho vzťahu i života! Nečakajte, kým bude príliš neskoro!

 

V článku boli použité tieto termíny Adlerovskej psychológie: životná úloha, spolupráca, životný štýl, komplex menejcennosti, kompenzácia (nahradzovanie) komplexu menejcennosti.

O téme článku sa môžete dozvedieť viac tu:

https://ovztahoch-sk.webnode.sk/news/a5-castych-mytov-o-sexualite-aj-vy-im-verite/

https://ovztahoch-sk.webnode.sk/news/chyby-v-komunikacii-ako-ich-neopakovat/

 

Zdroj:

ADLER, A. 1999. Porozumění životu: úvod do indviduální psychologie. Praha: Aurora, 1999. 158 s. ISBN: 80-85974-76-2.

YANG, J. MILLIREN, A. BLAGEN, M. 2010. The psychology of courage. New York: Routledge. 2010. 268 s. ISBN: 978-0-415-9651941.

AUTOR NEUVEDENÝ. Rok neuvedený. O vzťahoch. [online]. Dátum neuvedený. [citované 2020-08-03]. Dostupné na internete: < https://www.manzelska-poradna.sk/nevera.php>