Rok 2015 – aké vedecké štúdie z oblasti psychológie priniesol?

31.12.2015 17:00

Pre koniec roka je typické bilancovanie úspechov i neúspechov. Rok 2015 priniesol rôzne vedecké štúdie; niektoré boli viac, iné menej prínosné. A keďže posledný deň by sa mal niesť v pozitívnom duchu, vybrala som aspoň niekoľko príkladov štúdií, ktoré si zaslúžia pozornosť. Aké úspechy sa podarili zahraničným vedcom z radov psychológov?                                                                                                    

 

1. úspech - odhalenie najpopulárnejších flirtovacích techník žien i mužov!

J. T. Wade a J. Slemp z katedry psychológie Bucknell Univesity v USA sa podujali na overenie svojich hypotéz v sérii štyroch štúdií (1.štúdia s počtom participantov 40; 2.štúdia 60; 3. štúdia 110; 4.štúdia 222). Prvé dve štúdie mali za cieľ sledovať ako muži a ženy flirtujú; zvyšné dve štúdie mali odhaliť, ktoré techniky flirtovania sú najefektívnejšie. A výsledok vedeckých štúdií? Všetky stanoveného hypotézy boli potvrdené! Vedci teda priniesli poznatky, že muži najviac oceňujú, ak ženy naznačujú sexuálnu prístupnosť a že pre ženy je najlákavejším, ak muži poukazujú na výnimočnosť ženy a ak prejavujú záujem o záväzok a starostlivosť (www.interpersona.psychopen.eu).

 

2. úspech - zodpovedanie na otázku, či viac sexu znamená viac prosperujúci vzťah!

Trojica odborníkov pôsobiacich na katedre psychológie Univeristy of Toronto Mississauga v Kanade sa rozhodla preskúmať pravdivosť tvrdenia, že čím častejšie partneri majú sex, tým sa cítia šťastnejší.  A. Muise, U. Shcimmack a E.A.Impett vykonali tri vedecké štúdie, ktorých sa zúčastnilo 30 645 účastníkov. Prvá štúdia preukázala, že súvislosť medzi častosťou sexu a duševnou pohodou existuje iba u ľudí, ktorí sú v partnerskom vzťahu. Druhej a tretej štúdie sa zúčastnili iba zadaní ľudia, u ktorých sa prejavil pocit osobnej pohody a spokojnosti vo vzťahu bez potreby každodenného sexu. Autori štúdií upozorňujú na to, že neboli preukázané žiadne významné rozdiely na základe pohlavia či veku (www.spp.sagepub.com).

 

3. úspech - zistenie, aké sú najčastejšie dôvody rozchodov!

P. Jonason so svojimi kolegami hľadali odpoveď na otázku, prečo najčastejšie dochádza k ukončeniu partnerských vzťahov na vzorke 2 744 slobodných dospelých Američanov. Úlohou participantov bolo zo zoznamu 17.tich príčin rozchodov označiť všetky tie, s ktorými majú osobnú skúsenosť.

Medzi najčastejšie rozbíjače vzťahov sa zaradili:

- neupravený, zanedbaný vzhľad (označilo 71% žien a u 63% mužov);

- lenivosť (potvrdilo 72% žien a 60% mužov);

- príliš chudobný/chudobná (uviedlo 69% žien a 57% mužov)

- nedostatok zmyslu pre humor (bolo prekážkou pre 58% žien a 50% mužov);

- vzdialenosť (cesta za ňou/ním trvala viac ako 3 hodiny, čo zapríčinilo rozchod u 58% žien a 51% mužov);

- zlý sex (stal sa dôvodom rozpadu vzťahu pre 50% žien a pre 44% mužov;

- nedostatok sebavedomia (označilo 47% žien a 33% mužov);

- trávenie príliš veľa času sledovaním televízie či hraním video hier (prekážalo 41% ženám a 25% mužom);

- nízka sexuálna túžba (uviedlo 27% žien a 39% mužov);

- neústupčivosť (potvrdené u 34% žien a u 32% mužov) (www.psychologytoday.com).          

                                                 

Zdroj:

WADE, T. J. – SLEMP, J. 2015. How to Flirt Best: The Perceived Effectiveness of Flirtation Techniques [online] Lewisburg: Interpersona, 30.06.2015. [citované 2015-12-31]. Dostupné na internete: <https://interpersona.psychopen.eu/article/view/178/html>  

MUISE, A. – SCHIMMACK U. – IMPETT A. E. 2015. Sexual Frequency Predicts Greater Well-Being, But More is Not Always Better. [online] Mississauga: Social Psychological and Personality Science, 18.11.2015. [citované 2015-12-31]. Dostupné na internete: <https://spp.sagepub.com/content/early/2015/11/16/1948550615616462.full#sec-14>  

SEIDMAN, G. 2015. The Top 9 Relationship Deal Breakers [online] New York: Psychology Today, 17. 10. 2015. [citované 2015-12-31]. Dostupné na internete: <https://www.psychologytoday.com/blog/close-encounters/201510/the-top-9-relationship-deal-breakers>