Neverbálne signály – ako ich chápu ženy a ako muži?

06.02.2017 18:00

Podľa toho, ako hľadíme na druhého človeka, aké gestá pri ňom používame či aký máme postoj tela v jeho prítomnosti, podávame dôležité informácie o našich pocitoch, emóciách, myšlienkach a to aj bez toho, aby sme si to vôbec uvedomili. Prostredníctvom neverbálnej komunikácie možno odhaliť aj to, či medzi mužom a ženou preskočila iskra. Stačí len vedieť, aké signály dvorenia vysiela opačné pohlavie a ako ich správne pochopiť.

 

Viete správne dešifrovať signály záujmu?

Vo všeobecnosti platí, že to ženy so slovami vedia lepšie ako muži. Ako je to s neverbálnou komunikáciou? Aj pri tomto druhu komunikácie majú ženy zvyčajne navrch, čo možno pripisovať najmä sociálnym vplyvom. Ženy skutočne oplývajú väčšou škálou neverbálnych signálov a mnohé z nich sú nenápadné a celkom nevedomé. Neverbálne ženské zbrane častokrát napomáhajú pri nadväzovaní nového partnerského vzťahu. Štúdie dokonca dokazujú, že 90% dvorení sa začína práve z popudu ženy. Funguje to tak, že žena urobí prvý krok nenápadnými pohľadmi, signálmi tela a tváre smerom k vytipovanému mužovi. Nie vždy však dotyčný muž dokáže správne porozumieť vysielaným signálom. Prečo je tomu tak? Pretože muži majú ťažkosti s interpretáciou jemnejších náznakov reči ženského tela a výskumy dokazujú, že si často zamieňajú priateľskosť a úsmev za sexuálny záujem. Muži v porovnaní so ženami totižto vnímajú svet oveľa viac v sexuálnom kontexte, keďže majú 10 až 20-násobne vyššiu hladinu testosterónu ako ženy, zásluhou čoho vidia svet viac sexuálnou optikou. 

 

Rovnaké prejavy, rozdielna neverbálna komunikácia?!

Očný kontakt – patrí k prvým prejavom romantického záujmu u žien i mužov. Muži sa ale častejšie ako ženy uchyľujú k vyhľadávaniu očného kontaktu a keď muža žena skutočne zaujme, nedokáže z nej spustiť zrak. Pri zoznamovaní sa s potenciálnym partnerom zvyčajne platí, že ženy majú tendenciu sklopiť zrak, uhýbať pohľadom a zahľadieť sa na mužov najmä vtedy, keď sa na ne nepozerajú. Zamilovanosť u oboch pohlaví však jednoznačne prezradia rozšírené zrenice a dlhé priame pohľady z očí do očí.

Úsmev a smiech – ženy sa usmievajú častejšie ako muži a to v rôznych sociálnych situáciách. Ženský úsmev pôsobí na mužov pozitívne a viaceré výskumy preukázali, že muži hodnotia usmievavé ženy ako príťažlivejšie. Ak sa žena na muža príjemne usmieva a ak ju muž dokáže aj úprimne rozosmiať, možno to pokladať za dobrý základ sľubného partnerského vzťahu.

Osobný priestor a spôsob sedenia – muži majú tendenciu vytvárať si väčší osobný priestor ako ženy. Možno si to všimnúť podľa toho, ako muži a ženy sedia. Muži zvyčajne sedia naširoko, uvoľnene, komfortne. Vytvárajú si tak okolo seba osobnú zónu, do ktorej neradi vpustia niekoho, s kým sa necítia dobre. Aj preto muži dávajú prednosť sedeniu oproti sebe, ale ak si muž prisadne vedľa ženy, môže to byť prejav toho, že žena mu je nielen fyzicky, ale aj emocionálne blízka. Ženy preferujú sedenie, pri ktorom si preložia nohu cez nohu s cieľom ochrániť citlivú oblasť pohlavných orgánov. Pokiaľ však žena chce naznačiť záujem o muža, zvolí sedenie so skríženými a tesne sa k sebe vinúcimi nohami alebo si sadne tak, že jednu nohu ohne v kolene a zasunie si ju pod druhú, pričom koleno mieri k mužovi, ktorý ju zaujal.  

Dotyky – iniciátormi prvých dotykov sú väčšinou muži, avšak v dlhodobých partnerských vzťahoch je vyhľadávanie fyzického kontaktu pomerne vyrovnané. Niektorým mužom imponuje, ak žena urobí prvý krok a dotkne sa ho ako prvá. Iní muži si tieto gestá vykladajú tak, že žena tým prejavuje čisto sexuálny záujem. Ako je to s dotykmi počas chôdze? V jednej štúdii bolo zistené, že pri romantickej prechádzke sa muži automaticky snažia o to, aby ich partnerka bola po boku ich dominantnej ruky (čiže ak je muž pravák, drží sa vľavo).

 

Ako rozpoznať signály príťažlivosti? Všímajte si reč tela!

Dr. Albert Scheflen zistil, že človek pri stretnutí s osobou opačného pohlavia prejde istými fyziologickými zmenami – ako napr. narovnanie tela, vypnutie hrude, vtiahnutie brucha, zvýšenie svalového tonusu, stratu „ochabnutosti“ tváre a očí, nadobudnutie akoby mladšieho výrazu. Podľa Scheflena, muži aj ženy začnú živšie diskutovať, poskakujú, akoby dávali najavo zdravie a vitalitu, a druhému naznačujú svoju sexuálnu schopnosť. Muž sa vystrie, vystrčí sánku, vypne hruď, aby vyzeral mocnejší. Žena odpovedá zdôraznením poprsia, naklonením hlavy, dotknutím sa vlasov, odhalením zápästia. Alan a Barbara Peasovci, uznávaní odborníci na neverbálnu komunikáciu, vysvetľujú základný princíp dvorenia ,,ak chce niekto zaujať osobu opačného pohlavia, jednoducho začne zdôrazňovať rozdiely medzi nimi, čím sa pre opačné pohlavie stáva omnoho príťažlivejším". Takéto správanie funguje rovnako tak ako u mužov, tak u žien.

 

Zdroj:

PEASE, A. – PEASE, B. Veľká kniha reči tela. Bratislava: Ikar. 2010. 2. vydanie. ISBN 978-80-551-2387-5

HRDLIČKOVÁ HANZLÍKOVÁ, L. 2016. Haló, tady jsem a mám zájem! In Psychologie. ISSN 1212-9607, 2016, roč. XXII., č.6., s.19

www.psychologytoday.com