Nevera vo vzťahu – aké príčiny k nej vedú?

22.01.2016 20:00

Ak partnerský vzťah poznačí nevera, typickou otázkou je „Prečo?“ Prečo ma podviedol? Alebo prečo ma podviedla? Odpovedať na túto otázku je niekedy obtiažnejšie a menej zreteľné. Existuje totižto celá škála dôvodov, ktoré môžu viesť k nevere. Nielen laici, ale i odborníci z radov psychológie si vysvetľujú príčiny nevery odlišne a preto vzniklo niekoľko typológií, ktoré pomenúvajú to, prečo sa ľudia uchyľujú k podvádzaniu.                                                                                                                                                                      

Osobnosť, kvalita vzťahu, situácia – čo je rozhodujúce?

Americká psychologička Kelly Campbell (2014), ktorá sa problematike nevery venuje aj výskumne, klasifikuje tri základné skupiny príčin nevery (www.psychologytoday.com):

1)      Individuálne dôvody:

-       Pohlavie – muži sa dopúšťajú nevery častejšie ako ženy a to predovšetkým kvôli najdôležitejšiemu mužskému hormónu testosterónu, ktorý je zodpovedný za silnú sexuálnu túžbu.

-       Osobnosť – sklon k podvádzaniu sa vyskytuje skôr u ľudí, ktorý sú v spoločenskom kontakte menej pozorní a nie je pre nich charakteristické milé, príjemné správanie.

-       Náboženská a politická orientácia – nábožensky a politicky konzervatívne založení ľudia sa k nevere uchyľujú menej často.   

2)      Vzťahové dôvody:

Jedným z motívov nevery je nespokojnosť vo vzťahu. Campbell (2014) tvrdí, že riziko výskytu nevery sa zvyšuje hlavne u partnerských vzťahov plných konfliktov, s problémami v komunikácii či s neuspokojivým sexuálnym životom. Zároveň platí, že čím sú partneri viac odlišní (napr. osobnostnými charakteristikami či vzdelaním), tým existuje vyššia pravdepodobnosť, že sa v ich vzťahu objaví nevera. 

3)      Situačné dôvody:

Stáva sa, že aj vždy verný človek, ktorý je v partnerstve spokojný svojho partnera/svoju partnerku podvedie. Prečo? Príležitosť robí zlodeja – a niekedy aj neverného človeka. Často ide o situácie z pracovného prostredia - napr. trávenie času s atraktívnou kolegyňou alebo pracovanie v kolektíve s nevyváženým pomerom pohlaví. Sľub vernosti častejšie porušujú ľudia žijúci v mestách ako na vidieku a to nielen kvôli väčším možnostiam zoznámenia sa, ale aj kvôli liberálnejším postojom k mimopartnerského sexu a väčšej anonymite.                                                   

 

Nie je nevera ako nevera – v čom sa líšia?

Slovenskí psychológovia PhDr. Mária Kadlečíková (2012) a PhD. Richard Gróf (rok neuvedený) sa zhodujú na týchto typoch a príčinách nevery - ako napr.:

- Vyhýbanie sa konfliktu: Nevera ako únik pre tých, ktorí sa vyhýbajú riešeniu problémov zo strachu pred konfliktom a nepríjemnosťami.

- Vyhýbanie sa blízkosti:  Mimopartnerskými aférami si neverník udržuje emocionálnu vzdialenosť od partnera/partnerky. Nechce byť na partnerovi závislý alebo zviazaný jeho očakávaniami. Neverou si dokazuje vlastnú slobodu.

- Vývojová kríza: Nevery podmienené krízou stredného veku, strachom zo starnutia, syndrómom prázdneho hniezda, depresiou či pocitmi samoty.

- Sexuálna závislosť: Je pre ňu typické slabé ovládanie sexuálnych impulzov. Sex je opakovane nutkavo používaný na potlačenie pocitov vnútornej prázdnoty.

- Pomsta: Nevera ako akt pomsty za čokoľvek, čo podvádzajúci/podvádzajúca vníma ako krivdu – napr. nedostatok lásky. 

- Exit nevera: Nevera ako zámienka (dôvod) na opustenie partnerského vzťahu.

- Online nevera: Extrémne rozširujúca sa forma nevery, ktorá je nebezpečná pre svoju prístupnosť, anonymitou či tendenciou k závislosti (www.sexualne.sk; www.nevera.eu). 

Keďže nevera vo vzťahu je obšírnou témou, budem sa jej venovať aj v ďalších populárno-odborných článkoch.

 

Zdroj: 

CAMPBELL, K. 2014. Why People Cheat [online] New York: Psychology Today, 26. 03. 2014. [citované 2016-01-21]. Dostupné na internete: <https://www.psychologytoday.com/blog/more-chemistry/201403/why-people-cheat>

KADLEČÍKOVÁ, M. 2012. Nevera [online] 01.06.2012. Bratislava. [citované 2016-01-21]. Dostupné na internete: <https://www.sexualne.sk/partnerske-vztahy/nevera

GRÓF, R. Rok neuvedený. Informácie o nevere [online] [citované 2016-01-21]. Dostupné na internete: <https://nevera.eu/info.htm