Nevera vo vzťahu... a čo ďalej?

26.07.2021 15:25

Nevera -  pre niekoho len fyzický akt, pre iného neodpustiteľná zrada. Inak neveru prežíva a hodnotí neverný a inak podvedený. Pre niektoré dvojice nevera znamená koniec ich vzťahu, pre iné môže predstavovať nový začiatok doposiaľ nespokojného vzťahu. Čo vedie k nevere? Ako súvisí nevera so sexuálnou nespokojnosťou vo vzťahu? Možno zachrániť vzťah, ktorý poznačila nevera? A dá sa vôbec nevere predchádzať?

 

Nevera a sex – ako spolu súvisia?

Niektorí ľudia si myslia, že k nevere vedie predovšetkým nespokojnosť so sexuálnym životom. Psychologičky Mgr. Zuzana Hradileková, PhD. a PhDr. Katarína Hatráková z Predmanželskej a manželskej poradne však poukazujú na to, že nevera má často iba veľmi malý súvis so sexom. Zlý sex nie je indikátorom na neveru. Mnoho ľudí nevie riešiť konflikty, radšej mlčia, snažia sa na to zabudnúť, vo vzťahu to však nie je možné. Neriešené konflikty sa vyplavujú na povrch prostredníctvom podrazov, výsmechov a pod. Partner/partnerka reaguje obranne a začarovaný kruh je na svete.

Príklad: Nepáči sa mi niečo, čo sa deje v našom sexuálnom živote, ale nepoviem to partnerovi/partnerke, aby sa mi nevysmial/nevysmiala, pretože mám strach, že nebudem preňho/pre ňu dostatočne dobrý milenec/dobrá milenka a pod. Namiesto toho predstieram, som šťastný/šťastná a časom si nájdem milenca/milenku. V tomto prípade je to nedostatok odvahy riešiť problém v primárnom vzťahu. Aj nevera má svoj účel, cieľ vo vzťahu, hovorí o životnom štýle páru a jednotlivca (https://www.manzelska-poradna.sk/nevera.php).

 

Intimita vo vzťahu – prevencia nevery?

Hlavnou príčinou nevery sú „surové“ emócie vo vzťahu – to znamená, že medzi partnermi nie je vytvorená intimita. Intimita znamená, že ma môj partner/moja partnerka pozná na najhlbšej úrovni, vie, kde sú moje slabé miesta, čoho sa bojím, a čo ma veľmi zraňuje. Vie to a nezneužíva to proti mne, viem, že sa mu/jej môžem otvoriť a budem vypočutý bez posmeškov, prejavov nezáujmu resp. ponižovania. K nevere často vedie práve nedostatok takejto intimity. Tá môže vyplývať napríklad z toho, že sa partnerovi/partnerke bojím určité veci povedať, pretože som tak bol vychovaný/vychovaná - pri každom prejave vlastných potrieb a pocitov som sa stretol s nezáujmom, posmechom a pod. a tak som sa naučil/naučila fungovať aj v dospelom živote. Nevystavovať sa zraneniam, chrániť sa. Príčin toho, prečo človek nevie vyjadriť to, čo cíti a želá si, môže byť viacero. Partner/partnerka ma takisto môže odmietať, pretože bol vychovaný/vychovaná napríklad konať a nie rozprávať. Niečo si želám, ale nepoviem to partnerovi/partnerke, niečo ma trápi, ale nepoviem mu/jej to, veď by to mal/mala vedieť ak ma miluje. To je mýtus - čítať myšlienky vie málokto (https://www.manzelska-poradna.sk/nevera.php).

Príklad: Trápi ma, ak partner/partnerka pozerá televíziu, kým mu niečo rozprávam, no nepoviem mu/jej to, ale nabudúce, ak mi bude niečo rozprávať, budem sa tváriť, že nepočujem, atď. Postupne sa začne boj, ktorý sa často končí neverou. Stačí, že sa chcem s partnerom/partnerkou o niečom pre mňa dôležitom rozprávať, ale som odmietnutý/odmietnutá, zažijem si výsmech a bagatelizovanie problému zo strany partnera/partnerky. Ak sa mi to stane viackrát, prestanem sa pokúšať o rozhovor. Vo vnútri však narastá pocit, že pre partnera/partnerku nie som dôležitý/dôležitá, nemá záujem o to, čo trápi mňa. Môžem sa začať angažovať v práci, medzi kamarátmi, niekde tam, kde ma akceptujú, vypočujú a zvážia môj názor. Takisto mi na to môže poslúžiť chat, s niekým si „pokecám“ dnes, zajtra, pozajtra, potom sa stretneme a.... Našiel som blízkosť, ktorú mi partner/partnerka odmietol/odmietla dať. Nevera je najjednoduchšie riešenie problému vo vzťahu, cena je však vysoká (https://www.manzelska-poradna.sk/nevera.php).

 

Nevera – čo k nej vedie?

Nevera úzko súvisí s nízkym citom spolupatričnosti resp. s rozvinutým citom menejcennosti. Adler (1999) upozorňuje na to, že keď sa ľudia cítia nepochopení a neuznaní, cítia sa menejcenní a chcú uniknúť. Podobné pocity sú v partnerskom/manželskom vzťahu nesmierne zlé, predovšetkým keď vo vzťahu vzniká pocit beznádeje. Pokiaľ k tomu dôjde, začne sa rodiť túžba po pomste; jeden z partnerov chce narušiť život druhého. Najbežnejším spôsobom, ako to urobiť, je byť neverný/neverná. Podľa Adlera je nevera vždy aktom pomsty. Partneri, ktorí sú neverní, sa vždy ospravedlňujú tým, že hovoria o láske a citoch, ale nemali by byť považované za nič iné ako za výhovorky.

 

Koniec dôvery vo vzťahu?

Peluso (2007) tvrdí, že nevera sa týka väčšiny párov a predstavuje porušenie dôvery a záväzku. Nevera sa vyskytuje v mnohých formách – od sexu na jednu noc cez pokračujúce záletníctvo až po plnohodnotnú emocionálnu a sexuálnu aféru. Často ju sprevádzajú silné emócie, pocit dezorientácie, paniky, hnevu, zranenia. Pocit stability a bezpečia, pôvodné vnímanie seba samého, partnera/partnerky, vzťahu je kompletne rozmetané. Páry zápasia s problémom, ako udržať nejakú formu vzájomného spojenia napriek silným emocionálnym silám, ktoré pracujú „proti nim“. Zápasia s tým, ako zostať alebo byť ďalej dvojicou potom, čo jeden alebo obidvaja z nich „zradili“ vzťah.

 

Neverný a podvedený – ako vnímajú neveru?

Nevera v živote človeka je zrútením sa vzťahu, je to výbuch bomby v našich životoch. Človek je v panike, nevie, čo má robiť. Zostať? Utiecť? Pomstiť sa?
Podvedený človek má pocit, že sa mu zrútil svet, pýta sa sám seba kde spravil chybu, chce vedieť detaily nevery. Ten, ktorý podviedol, cíti pri odhalení často úľavu. Je to uvoľnenie z viny, zo života v klamstve. Ten, ktorý podviedol, poskytuje čo najmenej informácií o nevere, nechce partnera/partnerku ešte viacej zraniť, cíti sa byť vinný. Takéto správanie len nahráva podozreniam podvedeného, ktorý cíti hnev, bolesť, strach, zranenie... (
https://www.manzelska-poradna.sk/nevera.php).

 

Nevera vo vzťahu... a čo ďalej?

Po nevere nebude vzťah už nikdy taký istý ako bol predtým – môže sa rozpadnúť alebo znova spojiť, zisťovanie príčin nevery a následné budovanie vzťahu je úlohou odborníka na partnerské vzťahy. Odborník sa zaoberá rôznymi emóciami. Dôležitá je príčina nevery vo vzťahu a podmienky jej vzniku. Aké sú nesplnené požiadavky partnerov? Aké sú ich skryté túžby? Aké sú ich životné štýly? To sú však otázky ktoré môžu byť zodpovedané až vtedy keď sú obaja z partnerov pripravený prijať pravdu. Tomu predchádza práca s traumou a s tzv. surovými emóciami – hnev, plač, bolesť a pod. To je práca v prvom štádiu ktoré trvá približne 16 až 36 sedení. Potom nasleduje hľadanie príčiny nevery vo vzťahu, to je práca na ďalších niekoľko mesiacov, tretím štádiom je odpustenie a posledným vyliečenie. Nevera je najťažšia z osobného aj odborného hľadiska, náprava a vylepšenie vzťahu je možné, vyžaduje veľa skúseností na strane odborníka a veľa práce na strane páru (https://www.manzelska-poradna.sk/nevera.php).

 

V článku boli použité tieto termíny Adlerovskej psychológie: odvaha, účel, cieľ, životný štýl, intimita, cit spolupatričnosti, cit menejcennosti.

 

O téme článku sa môžete dozvedieť viac tu:

https://ovztahoch-sk.webnode.sk/news/nevera-vo-vztahu-ake-priciny-k-nej-vedu/

 

Zdroj:

ADLER, A. 1999. Porozumění životu: úvod do indviduální psychologie. Praha: Aurora, 1999. 158 s. ISBN: 80-85974-76-2.

PELUSO, P. R. 2007. Infidelity: A Practitioner´s Guide to Working with Couples in Crisis. New York: Routledge. 2007. 352 s. ISBN: 0-415-95390-1. Dostupné na internete: <https://books.google.sk/books?id=57OTAgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=sk#v=onepage&q&f=false>

AUTOR NEUVEDENÝ. Rok neuvedený. O vzťahoch. [online]. Dátum neuvedený. [citované 2020-08-03]. Dostupné na internete: < https://www.manzelska-poradna.sk/nevera.php>