Naj miesta, na ktorých môžete spoznať svoju polovičku!

01.10.2015 08:00

Kde hľadať lásku? Hľadaním odpovede na túto otázku sa zaoberajú nielen bežní smrteľníci, ale aj odborníci z radov psychológov. Ich výskumy odhaľujú, ktoré zoznamovacie miesta stoja za zrodom dlhodobých partnerských vzťahov. Zhodujú sa s vašimi skúsenosťami?

 

Bar a priatelia – dvojitá kombinácia úspechu?                       

V roku 2012 americkí odborníci Rosenfeld a Thomas realizovali výskum s názvom „How Couples Meet and Stay Together?" (voľný preklad „Ako sa páry zoznamujú a zostávajú spolu?“). V ich longitudiálnom výskume sledovali viac ako 4 000 dospelých vo veku 18 – 59 rokov. Rosenfeld a Thomas (2012) zistili, že participanti sa najčastejšie zoznamujú:

- prostredníctvom spoločných priateľov (takmer 30%);

- v baroch alebo v reštauráciách (viac ako 20%);

- cez internetové zoznamky (20%).

Zvyšných 30% participantov uviedlo, že má skúsenosti so zoznámením sa v práci, v škole, v kostole alebo za pomoci rodiny (www.psychologytoday.com). 

 

Najobľúbenejšie miesta na zoznámenie: posilňovňa, park... a?! 

Peter Jonason a jeho spolupracovníci z University of Western Sydney uskutočnili výskum, v ktorom si svoju vedeckú teóriu overili na vzorke 100 študentov (70% žien; 30% mužov) vo veku 18 - 38 rokov. K samotnej príprave výskumu patrilo vytvorenie zoznamu 50.-tich miest, o ktorých sa výskumníci domnievali, že ich účastníci využívajú pri zoznamovaní sa s opačným pohlavím. Jedným z výsledkom výskumu bolo poznanie, že dlhodobé partnerské vzťahy začínajú vznikať najčastejšie na týchto miestach:

- škola; práca; posilňovňa; park; kaviareň; neziskové organizácie (v skupine dobrovoľníkov); kostol;  okolie bydliska; konferencie (www.psychologytoday.com).  

 

Slováci a ich spôsoby zoznamovania - líšia sa od zahraničných?

Vo všeobecnosti platí, že aj Slováci sa často zoznamujú v škole či v práci. K ďalším miestam, ktoré zvyšujú šance spoznať budúceho priateľa/budúcu priateľku patria diskotéky či oslavy, no aj členstvo v rôznych kluboch, v združeniach, v záujmových skupinách či v náboženských komunitách. S cieľom natrafiť na niekoho zaujímavého Slováci neváhajú loviť aj vo vlnách internetu. Podľa prieskumu TNS, ktorého sa zúčastnilo 500 Slovákov, až 29% opýtaných má skúsenosť so zoznámením sa cez internet (www.tns-global.sk). Ktovie koľko z nich si vybudovalo dlhodobý partnerský vzťah mimo virtuálneho sveta?

 

Zdroj:

McCLINTOCK, E. A. 2014. How Do Most of Us Find Love Today? [online] New York: Psychology Today, 22. 11. 2014. [citované 2015-10-01]. Dostupné na internete:   <https://www.psychologytoday.com/blog/it-s-man-s-and-woman-s-world/201411/how-do-most-us-find-love-today>

MEHITA, V. 2015. Are You Looking for Love in All the Right Places? [online] New York: Psychology Today, 11. 05. 2015. [citované 2015-10-01]. Dostupné na internete:   <https://www.psychologytoday.com/blog/head-games/201505/are-you-looking-love-in-all-the-right-places

Rande a flirtovanie cez internet (tlačová správa) [online] Bratislava: TNS, 12. 11. 2013. [citované 2015-10-01]. Dostupné na internete:   <https://www.tns-global.sk/informacie-pre-vas/tlacove-spravy/rande-flirtovanie-cez-internet