Láska na prvý pohľad – môže vydržať celý život?

02.06.2021 21:00

Ich pohľady sa stretli a obaja ihneď vedeli, že našli muža/ženu svojho života... Aj takto poeticky by sa dal zachytiť počiatok lásky na prvý pohľad. Tento opis je však povrchný a nehovorí nič o tom, čo spôsobilo „iskru“ medzi dvoma doposiaľ neznámymi ľuďmi, ako a prečo vycítili, že stretli niekoho výnimočného. Vysvetlenia tohto ľudského správania ponúka veda – (aj Adlerovská) psychológia...

 

Láska na prvý pohľad – ako vyzerá?

Máte ešte pochybnosti o tom, či láska na prvý pohľad skutočne existuje? Myslíte si, že možno ide len o naivný a romantický výmysel? Pravda je taká, že láska na prvý pohľad je nielen fenoménom známym z kníh či filmov, ale jeho existencia je dokázaná reálnymi skúsenosťami ľudí i vedeckým bádaním. O výstižnú definíciu lásky na prvý pohľad sa postaral Rudolf Dreikurs (1999), ktorý ju chápe ako: „našu schopnosť v krátkom okamihu odhaliť osobnosť inej osoby a zistiť (aj keď nevedomky), že zapadá do našich plánov“. Dreikurs (1999) ďalej tvrdí, že všetci okamžite dokážeme vycítiť do akej miery niekto zodpovedá našim požiadavkám na partnera/partnerku.

 

Čo nás priťahuje k druhým?

Sperry (1978, In Sperry, Peluso, 2019) uvádza, že láska na prvý pohľad je prvou z troch fáz v procese príťažlivosti. Autor vysvetľuje, že v priebehu prvých momentov stretnutia je kontakt uskutočňovaný na veľmi hlbokej, nevedomej úrovni. Počas týchto niekoľkých momentov ľudia vycítia či druhá osoba je schopná naplniť naše najhlbšie potreby. Ako? Do značnej miery ide o neverbálne signály, ale predovšetkým o nevedomý proces. Spisovatelia prežívanie lásky na prvý pohľad opisujú u svojich postáv ako doposiaľ nepoznaný pocit, keď hrdinovia ich kníh zistia, že stretli človeka, ktorý ich dokáže naplniť a uspokojiť.

 

Ako si vybrať toho pravého/tú pravú?

Koho pokladáte za toho pravého/tú pravú? Veríte, že každý má na svete iba jednu spriaznenú dušu? Alebo pripúšťate možnosť, že sa k vám hodí viac ako len jeden človek na svete? O počiatku vzťahu môže rozhodnúť prvotné očarenie, láska na prvý pohľad, no ak máte záujem o dlhodobý partnerský či manželský vzťah, pri jeho výbere by mali byť rozhodujúcimi aj reálne očakávania a životné postoje. Adler (1999) poukazuje na to, že nemôžeme očakávať, že narazíme na ideálneho človeka. Keď vidíme, že niekto hľadá ideálneho partnera a nemôže ho nikde nájsť, môžeme si byť istý, že takýto človek trpí chronickou nerozhodnosťou. Zamilovať sa do zadaného človeka alebo do dvoch osôb naraz,  veľmi dlhé zasnúbenia, ktoré nikdy nekončia manželstvom, predstavujú spôsoby ako predlžovať nerozhodnosť. V pozadí tohto správania je komplex menejcennosti, ktorý Adler (1999, s.32) vysvetľuje ako „abnormálny pocit menejcennosti“; pričom „ide viac ako len o komplex – skôr o chorobu, ktorej vážnosť sa mení v závislosti na okolnostiach“.

 

Láska na prvý pohľad – láska na celý život?

Nájsť vhodného partnera/vhodnú partnerku sa môže zdať ako neľahký problém. Je to naozaj tak? Dreikurs (1999) upozorňuje na to, že láska reprezentuje iba jednu životnú úlohu (ďalšími životnými úlohami sú: práca a život v spoločenstve), a že naše postoje k druhému pohlaviu zodpovedajú nášmu všeobecnému prístupu k životu a k akémukoľvek problému, ktorý nám život stavia do cesty. Ak sa pohneme tým správnym smerom – čiže v súlade s rozvíjaním odvahy a spoločenského záujmu, smerom k spolupráci s ostatnými, prispievania a riešenia našich problémov - potom bude naša voľba automaticky správna. Ak je však naše smerovanie nesprávne, ako môžeme očakávať, že si vyberieme múdro? V otázke výberu partnera/partnerky je testované naše celé osobné nastavenie.

Ak túžite po láske na celý život, je potrebné uvedomiť si, že starostlivosť o romantický vzťah trvá tiež celý život (a týka sa to aj lásky na prvý pohľad)! Odmenou za vynaložené vzájomné úsilie partnerov/manželov však môže byť naplnený vzťah i celý život!

 

V článku boli použité tieto termíny Adlerovskej psychológie: láska na prvý pohľad, komplex menejcennosti, životná úloha, odvaha, spoločenský záujem, spolupráca, prispievanie, smerovanie.

 

O téme článku sa môžete dozvedieť viac tu: 

https://ovztahoch-sk.webnode.sk/news/existuje-laska-na-prvy-pohlad/

 

Zdroj:

ADLER, A. 1998. O zmysle života. Bratislava: Iris, 1998. 169 s. ISBN: 80-88778-05-0.

ADLER, A. 1999. Porozumění životu: úvod do indviduální psychologie. Praha: Aurora, 1999. 158 s. ISBN: 80-85974-76-2

DREIKURS, R. 1999. The Challenge of Marriage. [online]. Dátum neuvedený. [citované 2020-08-11]. Dostupné na internete: <https://books.google.sk/books?id=1v7zTlQriooC&pg=PR3&hl=cs&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false>

SPERRY, L. PELUSO, R. P. 2019. Couple Therapy. [online]. Dátum neuvedený. [citované 2020-08-11]. Dostupné na internete: <https://books.google.sk/books?id=3jZyDwAAQBAJ&pg=PT26&lpg=PT26&dq=gillet+2017+what+do+successful+couples+do&source=bl&ots=F3EvbP93R_&sig=ACfU3U0zgy_waB7Dzzm3PcfftAZruq7RQA&hl=sk&sa=X&ved=2ahUKEwjXxq6P64PrAhVIQUEAHaBtDxcQ6AEwC3oECAoQAQ#v=onepage&q&f=false>