Kríza vo vzťahu – ako ďalej?

06.05.2020 18:59

Aktuálna zdravotná kríza priniesla so sebou rôzne následky. Jednou z oblastí, na ktoré pandémia má dopad sú partnerské/manželské vzťahy. Ak so vzťahom nie ste dlhodobo spokojný/spokojná, práve teraz je ideálny čas zamyslieť sa nad tým, ako chcete prekonať nielen celosvetovú zdravotnú krízu, ale aj krízu vo Vašom vzťahu.

 

Čas na úvahu o vzťahu?

Rozhodne! O vzťahoch je prospešné uvažovať vždy, pretože o vzťahy sa treba starať neustále a pravidelne hľadať možnosti, ako vzťah utužiť či zmeniť k lepšiemu. Súčasnosť prináša vhodnú príležitosť na prehodnotenie svojho partnerského/manželského života. Práve tieto časy preverujú kvalitu milostných vzťahov. Niektoré páry si uvedomili, čo pre nich ten druhý znamená, čo si na ňom vážia, čo oceňujú vo vzťahu. Iné dvojice zisťujú, že ich vzťah nefunguje, niektorých dobieha to, čo dlhodobo neriešili alebo riešili neefektívne a rozhodujú sa, čo spraviť s krízou vo vzťahu. Ak patríte k druhej skupine ľudí, najmä Vy zbystrite pozornosť a čítajte ďalej.

 

Spokojnosť vo vzťahu – aká je vysoká?

Ako zistiť, či ste vo vzťahu zo „správnych dôvodov“? Zamyslite sa nad tým, ako veľmi ste spokojný/spokojná vo vzťahu. Niekedy stačí len položiť si tie „správne otázky“ a úprimne si na ne odpovedať. Inšpiráciou Vám môžu byť nasledujúce otázky.

Skúste sa rozpamätať na začiatky Vášho vzťahu.

  • Čo ste vtedy očakávali od vzťahu, partnera/partnerky?
  • Akým partnerom/akou partnerkou ste chceli byť?
  • Ktoré predstavy sa naplnili a ktoré nie? Prečo?
  • Zmenili ste pohlaď na seba, partnera/partnerku, vzťah, život?

 

Vzťah teraz a tu!

Možno od Vášho zoznámenia s partnerom/partnerkou prešlo už veľa rokov, možno ste sa odvtedy obaja zmenili, možno ste už dokonca nejaké krízy spolu prekonali. Ďalekú minulosť na chvíľu nechajte tak a zamyslite sa nad tým, aký je Váš spoločný život v poslednom období.

 

Aké sú Vaše aktuálne očakávania od vzťahu v týchto oblastiach:

  • Komunikácia – Ako často sa rozprávate? O čom najčastejšie? Je Vaša spoločná komunikácia otvorená, dôverná, asertívna? Chceli by ste na tom niečo zmeniť?

  • Zdieľanie emócií – Vyjadrujete všetky svoje emócie otvorene a bez obáv? Dokážete sa spolu pre niečo nadchnúť? Zdieľate spolu úspechy aj neúspechy? Ako vyjadrujete hnev, smútok, sklamanie? Ako na to partner/partnerka reaguje?

  • Riešenie problémov – Ako riešite problémy? Pokojne? Vždy všetky spolu? Alebo máte dohodu, kto aké problémy rieši? Vyhovuje Vám to obom?

  • Vzťah k rodine, priateľom – Akými slovami by ste popísali Vaše rodinné vzťahy? Ako si rozumiete s rodinou partnera/partnerky? Máte blízko k jeho/jej rodine či priateľom? Ako si vychádza Vaša polovička s Vašou rodinou či priateľmi? Ako často trávite čas s jeho/jej rodinou a priateľmi?

  • Vyjadrovanie lásky a intimity – Ako by ste chceli, aby Vám partner/partnerka vyjadroval lásku? Deje sa to tak? Ako prejavujete lásku Vy a ako na to partner/partnerka reaguje? Potrebujete viac prejavov lásky? Dôverujete partnerovi/partnerke vo všetkom? Ako dobre sa poznáte?

  • Výchova detí – K čomu vychovávate Vaše deti spoločne? V čom sa pri výchove detí názorovo nezhodujete a ako to riešite? Myslíte si, že Vaše deti vidia lásku medzi Vami?

 

Možno Vás napadnú ďalšie otázky a odpovede. Svoje myšlienky či prežívanie si môžete aj zapísať – môže Vám to pomôcť pri ich zdieľaní s Vaším partnerom/Vašou partnerkou alebo Vám poznámky môžu byť nápomocné pri rozhodovaní sa o tom, čo chcete zmeniť na partnerskom živote.