ERICH FROMM - UMENIE MILOVAŤ

26.03.2023 14:30

Knihu Umenie milovať som prvýkrát čítala ešte keď som chodila na vysokú školu. Už vtedy som z nej mala taký dojem, že ide o výnimočnú knihu. Odvtedy som ju prečítala niekoľkokrát, no zakaždým v nej dokážem nájsť niečo nové a pútavé – myšlienky, ktorým som predtým nevenovala dostatok pozornosti alebo slová, ktorých význam som pochopila až neskôr. K tejto knihe sa rada vraciam a to, že ju odporúčam hneď ako prvú knihu z rubriky Recenzie kníh, nie je náhoda...

 

Slová, ktoré (podľa mňa) vystihujú túto knihu: výnimočná, nadčasová, inšpirujúca, užitočne kritická, kniha na zamyslenie.  

 

Zaujímavé myšlienky z knihy Umenie milovať:                                                                                                    „Väčšina ľudí vidí problematiku lásky skôr v tom, ako byť milovaný, než v tom ako milovať, než v schopnosti milovať.“(Fromm, 2014, s. 13)

„Predpoklad nášho života, šťastia, rastu, slobody je zakorenený v našej schopnosti milovať, to znamená v starostlivosti, rešpekte, zodpovednosti a poznaní. Ak jednotlivec dokáže milovať produktívne, miluje aj sám seba; ak dokáže milovať iba ostatných, nedokáže milovať vôbec.“ (Fromm, 2014, s. 88-89)

„Len ťažko nájdeme inú činnosť alebo druh podnikania, ktoré by sme začínali s tak ohromnou nádejou a očakávaním a zároveň by zlyhávalo tak často ako láska. Ak by sa to dialo s akoukoľvek inou činnosťou, ľudia by prahli po poznaní dôvodov zlyhania a po tom, ako prísť na možnosti ako ju zlepšiť, alebo by sa tej činnosti jednoducho prestali venovať. Lenže lásky sa vzdať nedokážeme, a tak nám zostáva iba jedno riešenie ako predísť zlyhaniu – rozobrať dôvody zlyhania a prikročiť k skúmaniu významu lásky.“(Fromm, 2014, s. 17-18)

 

O čom je kniha Umenie milovať?

Kniha Umenie milovať je rozdelená do 4 kapitol:

1. kapitola – Je láska umením?

Hneď v prvej kapitole autor spochybňuje zaužívané mýty, nereálne predstavy o láske a zamýšľa sa nad tým, či venujeme viac pozornosti tomu ako byť milovaný než tomu ako milovať. Fromm zdôrazňuje nutnosť znalosti a snahu, ak sa chceme zlepšiť v umení milovať. Autor tiež vysvetľuje rozdiel medzi počiatočným „zamilovaním“ a dlhodobým stavom „milovania“ druhého.

2. kapitola – Teória lásky

Ako už samotný názov kapitoly prezrádza, táto časť knihy prináša teóriu lásky – podľa Fromma je láska odpoveďou na problém ľudskej existencie, vysvetľuje, prečo sa človek potrebuje spojiť s ostatnými ľuďmi a čo naopak prináša odlúčenosť od druhých, tiež sa zaoberá aj láskou medzi rodičom a dieťaťom, opisuje bratskú, materinskú, erotickú lásku, sebalásku ale aj lásku k bohu.

3. kapitola – Láska a jej rozklad v súčasnej západnej spoločnosti

V tejto časti knihy je autor azda najkritickejší. Fromm čitateľom približuje vplyv kultúry na vývoj lásky a negatívne dôsledky spoločnosti na ľudské vzťahy. Autor odsudzuje konzumný spôsob života, dokonca ľudí prirovnáva k automatom, ktorí k voľbe partnera/partnerky pristupujú ako k „výmene osobnostných balíčkov“ so snahou dohodnúť výhodný „obchod“. Svoje presvedčenia obhajuje konkrétnymi príkladmi pseudo-lásky.  

4. kapitola - Prax lásky

Žiadne zaručené návody či recepty na lásku tu nehľadajte. To, čo však autor svojim čitateľom prináša, sú užitočné myšlienky, praktické odporúčania (aké 4 faktory je treba rozvíjať a akým spôsobom) ako zlepšiť schopnosť milovať.  

 

Pozitíva knihy

1. Významnosť. Kniha prepája poznatky z rôznych vedných disciplín (napr. psychológia, sociológia) a využíva ich na to, aby všetku pozornosť sústredil na lásku. Nie však iba lásku romantickú, ale aj tú ktorá jej predchádza (materinská, rodičovská, atď.). Kniha sa tak stala unikátnou zbierkou odborných informácií popisovaná na konkrétnych príkladoch.

2. Kritickosť. Autor pomerne ostro kritizuje vplyv kultúry na vzťahy a tým podporuje čitateľov v kritickom myslení, zvažovaní s čím súhlasia a s čím nesúhlasia s autorom, aké sú ich vzťahové hodnoty, podnecuje k úvahám o vzťahoch, chybách ale aj úspechoch v láske, povzbudzuje k snahe zlepšovať sa v umení milovať a budovať trvalé vzťahy. Autor tiež búra rôzne mýty a zaužívané stereotypy.

3. Nadčasovosť. Hoci kniha vyšla prvýkrát v roku 1956, dodnes ju kupujú ľudia z rôznych častí sveta a právom tak patrí k celosvetovo uznávaným dielam o láske.

4. Obľúbenosť medzi čitateľmi. Kniha bola preložená do 35 jazykov a len v USA sa predalo viac ako 5 miliónov výtlačkov.

 

Negatíva knihy

1. Náročnosť. Autor knihy bol sociólog, filozof, psychoanalytik, antropológ. Tieto rôznorodé vplyvy je miestami cítiť až príliš. Niektoré časti knihy sú pre bežných čitateľov ťažko pochopiteľné, niektoré myšlienky sú menej zrozumiteľné.  

2. Kontroverznosť. Autor otvára aj kontroverzné témy, niektoré môžu byť nesprávne pochopené, niektoré môžu čitateľa nahnevať či pobúriť. Príkladom môže byť téma zrovnoprávnenia žien – Fromm uvádza, že hoci nie je proti zrovnoprávneniu žien, v ďalších riadkoch tvrdí, že ženy sú rovnoprávne lebo už viac nie sú rozdielne. Avšak podľa môjho názoru ide o nesprávne vysvetlenie rovnoprávnosti žien (rovnocennosť neznamená rovnakosť).

 

Pre akých čitateľov je kniha vhodná?

Pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o to, ako sa zdokonaliť v umení milovať a sú ochotní preto aj niečo urobiť. Ak hľadáte knihu na zamyslenie s množstvom zaujímavých myšlienok, našli ste ju. Toto je presne tá kniha, ktorú si človek môže prečítať viackrát a vždy v nej nájde niečo nové. Prečo? Možno preto, že na niektoré slová musí človek dospieť, vyzrieť, aby mohol oceniť ich hodnotu. Ak teda hľadáte výnimočnú knihu o láske, kniha Umenie milovať vám nesmie chýbať.