Čo je hypnóza a ako skutočne funguje?

18.04.2016 23:10

Mnohí ľudia hypnózu chápu ako nadprirodzenú magickú silu, prostredníctvom ktorej hypnotizér doslova ovláda správanie hypnotizovaného. Pod vplyvom hypnózy človek údajne nedokáže klamať a dokonca je schopný trestných činov (napr. krádeže; výtržníctva), ktorých by sa inak nedopustil. Tieto, ale aj ďalšie výroky o hypnóze sa šíria verejnosťou. Ako však hypnóza funguje naozaj? Čo na fungovanie hypnózy hovoria odborníci na slovo vzatí?

 

Čo je hypnóza?

Legenda v oblasti teórie i výskumu hypnózy Kratochvíl vysvetľuje hypnózu ako psychický stav, ktorý charakterizuje:

  • zvýšená sugestibilita – čo znamená, že hypnotizovaná osoba je pripravená preberať tvrdenia hypnotizéra a premieňať ich bez kritického zvažovania v príslušné prežitky, presvedčenia alebo automatické správanie;
  • zmenený stav vedomia, ktorý umožňuje pohltenie sugerovanými zážitkami a prežívania zmien vnímania, myslenia, emócií, správania a pamäti ako subjektívne reálnych a mimovoľných;
  • selektívny vzťah závislosti na hypnotizérovi.

 

Ako hypnóza funguje naozaj?

Keď človek vstupuje do stavu hypnózy, dochádza u hypnotizovaného k skreslenému vnímaniu a hodnoteniu skutočnosti. Myseľ sa ako keby odpájala od tela a okolia. Je to podobné ako pri zaspávaní, keď sme schopní vnímať podnety z prostredia, no nevstaneme,  nehýbeme sa, oči máme zatvorené a pokojne odpočívame. V tomto stave si môžete všimnúť, že vaše dýchanie je pomalšie ako zvyčajne a že väčšina vašich svalov je uvoľnená. Do stavu zmeneného vedomia je možné uviesť sa prostredníctvom hypnotizéra (ide o vedenú hypnózu), ale aj výhradne cez vlastné pôsobenie (autohypnóza).

 

Aké tvrdenia o hypnóze kolujú medzi ľuďmi a ktoré z nich sú pravdivé?

Tvrdenie č.1 – Z hypnózy sa každý hypnotizovaný musí prebrať.

Pravda. Nie je možné, aby hypnotizovaný zostal trvale v hypnotickom stave. Platia tu však individuálne rozdiely – niektorí hypnotizovaní sa preberú z hypnózy skôr, iní na to potrebujú viac času; rovnako tak aj hĺbka upadnutia do stavu hypnózy sa u ľudí líši.

Tvrdenie č.2 – Hypnotizér dokáže prinútiť hypnotizovaného k akémukoľvek správaniu, ktoré je proti jeho presvedčeniam či morálnym zásadám.

Klamstvo. Vedená hypnóza je založená na spolupráci hypnotizovaného s hypnotizérom. Hypnotizovaný kontroluje situáciu a nepovie nič, čo by sám nechcel odhaliť pred hypnotizérom. Nečestní hypnotizéri však hypnózu môžu zneužiť na získanie dôverných informácií, ktoré im prezradila hypnotizovaná osoba z vlastnej vôle.

Tvrdenie č.3 – Každý môže byť zhypnotizovaný.

Klamstvo. Niektorí hypnotizéri tvrdia, že stav hypnózy je možné navodiť u kohokoľvek a že ťažkosti s navodzovaním tohto stavu vedomia si vyžaduje len väčší počet hypnotizácií. Hoci táto skupina hypnotizérov odmieta výsledky výskumov i klinické skúsenosti odborníkov, faktom zostáva, že výnimky existujú – sú to minimálne ľudia s nižším IQ ako 70.

 

Ako môže hypnóza pomôcť ľudom?

Používanie hypnózy na liečebné účely sa spája s rakúskym lekárom Mesmerom, ktorý si vďaka tomu v 18.storočí vyslúžil pomenovanie „šarlatán“. O uznanie hypnózy ako oficiálnej a zákonnej liečebnej metódy sa postaral až francúzsky neurológ Charcot v 19.storočí, keď preukázal pozitívne účinky hypnózy v liečbe hystérie. Čaru hypnózy podľahol aj známy psychoanalytik Freud, ktorý ju aplikoval pri liečbe neuróz svojich pacientov. V súčasnosti existuje trend zvyšujúcej sa obľúbenosti tzv. hypnoterapie, ktorá sa využíva aj ako doplnková liečba fyzických i psychických problémov (napr. nespavosť, bolesti hlavy, strach, nikotínová závislosť, obezita). Pri voľbe hypnoterapeuta chcem upozorniť na dôležitosť zváženia si, pred kým otvoríte svoju dušu a odporúčam zveriť sa do starostlivosti kvalifikovaného odborníka, ktorý má ukončené lekárske alebo psychologické vzdelanie s potrebnou špecializáciou.

 

Zdroj:

Kratochvíl, S. 2009. Klinická hypnóza. 3. aktualizované rozšírené vydanie. Praha: GRADA, 2009. 320 s. ISBN 978-80-2472-549-9

www.psychologytoday.com