Chyby v komunikácii – ako ich neopakovať?

02.03.2016 17:00

Slovami môžeme druhých potešiť, povzbudiť, vyjadriť pochopenie, sympatie či lásku. Niektorými slovami však možno ublížiť, hoci nechcene. Niekedy sa tak udeje v návale silných emócií; inokedy za to môžu chyby v komunikácii. Práve komunikačné chyby prispievajú k vzniku nedorozumení a pocitom nepochopenia zo strany partnera/partnerky. Ak partneri nevedia o tom, že aj v ich komunikácii sú chyby, pravdepodobne ich budú opakovať...                                                                                                                                                             

Komunikačná chyba č.1 – Zovšeobecňovanie

Zovšeobecňovanie patrí azda k najčastejším komunikačným chybám v partnerských vzťahoch. Stačí, ak istý prejav správania zopakujete a partner/partnerka ho razom vyhlási za vaše „typické správanie“. Takéto zovšeobecnené tvrdenia sa spájajú so zveličovaniami ako napr. „vždy; zakaždým; znovu; stále; nikdy; každý“.                                                       

Príkladmi zovšeobecnení môžu byť vety ako:

Nikdy po sebe neupraceš!“

Každá žena by ti závidela takého muža, akým som ja!“

Vždy všetko pokazíš – ty nič nevieš!“

Psychológ Martin Čajko a spoluautor projektu www.otvorenahra.sk prezentuje 6-krokovú techniku ako efektívne reagovať na zovšeobecnenia v komunikácii: 

1. krok = Poznanie zovšeobecňujúceho výroku – podstatou je dozvedieť sa proti čomu sa dotyčný bráni; prečo odmieta zovšeobecnenie. Keď dospeje k tomuto poznaniu, môže zvoliť efektívny druh obrany.

2. krok = Vystúpenie z kauzálnej reakcie – zväčša odpovieme to, čo nám ako prvé napadne. A to je chyba! Príkladom vhodnej reakcie je zostať ticho na 1 – 2 sekundy a následne povedať pokojným hlasom: Osobne to tak nevnímam. Vidím však, že ti to vadí. Ak chceš môžeme sa o tom porozprávať a nájsť riešenie, ktoré bude vyhovovať obom.“

3. krok = Porozumenie hnevu a jeho včasné zachytenie – autor článku nabáda k tomu, aby sa čitateľ zamyslel nad vnímaním hnevu; nad spúšťačmi vlastného hnevu a na jeho smerovanie.

4. krok = Vypočutie si informácie – spočíva v ignorovaní zovšeobecnených slov a zamerania sa na informáciu, ktorú sa vám druhý snaží odovzdať.

5. krok = Použitie empatie - vcítenie sa do prežívania druhej osoby.

6. krok = Sebareflexia, spochybnenie svojho správania – v situácii tesne po vypočutí zovšeobecnenia existuje tendencia reagovať tak, že ten druhý sa mýli. Neskôr je však vhodné položiť si otázku: Je možné, že to, ako som sa správal, mohol druhý pochopiť inak, než bolo mojím zámerom?“                                                                                  

 

Komunikačná chyba č.2 – Značkovanie

Psychológovia a autori stránky www.manzelstvo.sk upozorňujú na to, že keď nesúhlasíme s partnerovým/partnerkiným správaním, tak namiesto toho, aby sme mu/jej povedali čo prežívame, označkujeme ho/ju prívlastkom, ktorý ho/ju poníži či urazí. Keď sa niekto pomýli, dostane sa mu označenia „hlupák“; ak sa partnerovi niečo nechce urobiť, prischne mu nálepka, že je „leňoch“. Je to nefér, pretože správanie v konkrétnej situácii nemôžeme prehlásiť za všeobecnú vlastnosť daného človeka.

Preston Ni (2015) z www.psychologytoday.com odporúča oddeliť konkrétne správanie od osoby, ktorej je priradené negatívne hodnotenie. V praxi to môže vyzerať nasledovne:

Nesprávna komunikácia: „Ty si ale blbec!“

Správna komunikácia: „Považujem ťa za rozumného človeka, ale to, čo si urobil/-a dnes ráno nebolo príliš rozumné.“                              

Komunikačná chyba č.3 – Vyvrátenie pocitov toho druhého

Tú istú situáciu vnímajú viacerí ľudia odlišne. Niekedy partner/partnerka nerozumie prežívaniu a správaniu toho druhého a uchyľuje sa k vyjadreniam plných negatívneho hodnotenia, odsudzovania, bagatelizovania či ignorovania.

Napríklad:

Tvoj hnev je prehnanou reakciou!“

Neplač! Nemáš na to dôvod! “

Čo si taký smutný? Usmej sa!“

Výsledkom nerešpektovania toho, že partner/partnerka má právo vnímať situáciu po svojom a nútenia druhého k tomu, aby prežíval situáciu inak, sú negatívne emócie (napr. hnev; smútok; strach). Snaha okamžite zmeniť jeho/jej negatívne emócie na pozitívne môže viesť k tomu, že sa zranený človek naučí pred partnerom/partnerom neprejavovať emócie a partneri sa začnú vzďaľovať. Podstatou ako sa vyhnúť tejto komunikačnej chybe je byť k partnerovi/partnerke tolerantný, ohľaduplný a empatický.                                                                                           

 

Zdroj: 

ČAJKO, M. Rok neuvedený. 6 krokov ako si vybudovať efektívny systém zvládania hnevu alebo ako reagovať na zovšeobecnenia v komunikácii [online] Prešov, [citované 2016-03-02]. Dostupné na internete: <https://www.otvorenahra.sk/6-krokov-ako-si-vybudovat-efektivny-system-zvladania-hnevu-alebo-ako-reagovat-na-zovseobecnenia-v-komunikacii-obrana/

Autor neuvedený. Rok neuvedený. Komunikačné chyby: Značkovanie.  [online] [citované 2016-03-02]. Dostupné na internete: <https://www.manzelstvo.sk/komunikacne-chyby/160>

Ni, P. 2015. 4 Major Relationship Communication Mistakes That Ruin Love [online] New York: Psychology Today, 09. 08. 2015. [citované 2016-03-02]. Dostupné na internete: <https://www.psychologytoday.com/blog/communication-success/201508/4-major-relationship-communication-mistakes-ruin-love