Bozkávanie – ako ovplyvňuje partnerské vzťahy?

29.05.2016 11:10

Priemerný človek strávi bozkávaním približne 20 160 minút svojho života. Niet teda pochýb o tom, že bozkávanie patrí k obľúbeným činnostiam mužov i žien. Ale zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo sa ľudia bozkávajú? Bozky zvyčajne slúžia ako prejav sexuálnej túžby; môžu byť aj znakom zamilovanosti či hlbokej lásky. Aké ďalšie motívy vedú ľudí k bozkávaniu? Líšia sa u mužov a žien? Akú úlohu zohráva bozkávanie v partnerských vzťahoch (v krátkodobých i dlhodobých)?

 

Význam bozkávania z evolučného hľadiska!

Známa evolučná atropologička Helen Fisher z Rutgers Univerzity v New Jersey navrhla teóriu, ktorá popisuje viaceré úlohy bozkávania vo vzťahoch. Podľa Fisher bozky používame ako reprodukčné stratégie, prostredníctvom ktorých realizujeme výber vhodného partnera/vhodnej partnerky na dlhodobý partnerský vzťah. Na začiatku vzťahu bozk pomáha povzbudiť libido (pohlavný pud), čo zapríčiňuje sexuálne túžby vzťahujúce sa k viacerým osobám. Vplyvom toho, že sa muž a žena viacej spoznávajú a zbližujú, postupne dochádza k zmene úlohy bozku. Bozk plní účel rozdúchania vášne, hlbokej zamilovanosti, ktorá motivuje k výberu jedného muža/jednej ženy. A nakoniec, bozk pomáha udržať a posilniť citové puto, ktoré medzi zamilovanými vzniklo a ktoré môže byť také silné, že partneri spolu prežijú celý život.     

 

Bozky – len prostriedok sexuálnych túžob?

Bozkávanie nepochybne plní biologický, evolučný účel. To, prečo sa k bozkávaniu uchyľujeme, má však viacero príčin. Bozky podporujú nielen sexuálny apetít, ale môžu byť tiež prejavom intimity, záväzku, lásky. O tom, že muži aj ženy pripisujú bozkávaniu rovnakú dôležitosť svedčí štúdia, ktorú uskutočnili Rafael Wlodarski a Robin Dunbar z Oddelenia experimentálnej psychológie Oxfordskej Univerzity. Autori štúdie dospeli k záveru, že väčšia spokojnosť s bozkávaním vedie k tomu, že partneri častejšie hodnotia vzťah ako „kvalitný, uspokojivý, šťastný“. 

 

Bozkávanie z pohľadu mužov a žien!

Existujú rodové rozdiely vo vnímaní a hodnotení bozkávania? Niektorí vedci tvrdia, že áno. Vedecké bádanie prinieslo odpovede na tieto otázky:

-          Kedy najčastejšie zatúžia po bozkoch muži a kedy ženy? Muži majú tendenciu iniciovať bozkávanie pred sexom (a to z dôvodu vzbudenia sexuálneho vzrušenia); ženy práve naopak, po sexe (ako potvrdenie puta a zachovania vzťahu).

-          Bozkávame sa častejšie v krátkodobých alebo v dlhodobých partnerských vzťahoch? Muži iniciujú bozkávanie najmä v krátkodobejších vzťahoch a to z dôvodu, aby sa  zvýšila pravdepodobnosť pohlavného styku. Ženy prostredníctvom bozkov hodnotia potenciál vzťahu s mužom rovnako tak ako v krátkodobých, tak aj v dlhodobých vzťahoch.

-          Aký význam pripisujú prvému bozku muži a aký ženy? Muži i ženy používajú bozkávanie ako prostriedok výberu, či vo vzťahu pokračovať. Avšak ženy častejšie ako muži prehodnotia budúcnosť vzťahu práve po prvých bozkoch. Prečo? Pretože ženy sú pri rozhodovaní o miere partnerského záväzku náročnejšie ako muži, čo vedci vysvetľujú vyššou úrovňou biologickej investície žien do vzťahu. 

 

Zdroj:

www.psychologytoday.com