Ako zefektívniť učenie?

25.04.2016 23:54

Každý študent má svoje osvedčené spôsoby, ktoré mu pomáhajú pri učení. Niekomu ide učenie ľahšie, ak pri ňom môže počúvať hudbu; niekto sa nezaobíde bez kávy a niekomu prospieva, ak si učebný text zvýrazňuje rôznofarebnými fixkami. Ak sa v procese spracovania nových informácií študent dopustí chýb, je možné že pri skúške ho zradí pamäť a nebude schopný si vybaviť naučené poznatky. Ako sa tomu vyhnúť?

 

Ako prebieha spracovanie a používanie informácie?

Učenie je zložitý komplexný jav, ktorý prebieha na základe zapojenia viacerých psychických procesov ako napr. vnímania, pozornosti či pamäte. Na to, aby sme mohli zefektívniť učenie, je prospešné zaujímať sa o to, ako pamäť funguje. Kognitívny psychológovia popísali tieto tri základné pamäťové mechanizmy, ktoré opisujú postupnosť operácií pamäte:

  • vstup (kódovanie – enconding) počas ktorého dochádza k transformácii senzorických dát (t.z. údajov získaných prostredníctvom zmyslového vnímania) do mentálnych reprezentácií;
  • uchovanie (uskladnenie – storage) znamená retenciu (čiže podržanie) kódovaných  informácií v pamäti;
  • výstup (vybavenie – retrieval) pre ktorý je charakteristické získanie prístupu k informácii, ktorá je uložená v pamäti.
 

Aké učebné návyky si osvojiť pre uľahčenie učenia?

Aby vám učenie išlo ako po masle, riaďte sa týmito zásadami:

Učivo si rozložte do niekoľkých študijných celkov! Neučte sa celú kapitolu naraz v snahe čo najrýchlejšie prejsť na ďalšiu. Postupujte radšej pomalšie, ale efektívnejšie.

Premýšľajte nad tým, čo sa učíte! Väčšina informácií je do dlhodobej pamäti kódovaná sémanticky, čiže na základe významu slov. Znamená to, že ak chceme, aby sa informácia dostala z krátkodobej pamäti do dlhodobej, potrebujeme rozumieť tomu, čo sa učíme.

Prepájajte nové poznatky s tými predchádzajúcimi! Nadväzujte na zapamätané informácie, dopĺňajte ich o nové a vytvárajte celky – kategórie poznatkov.

Robte si prestávky! Mozog potrebuje oddych. Nie nadarmo sú v škole stanovené 45 minútové hodiny. Je to kvôli tomu, že našu pozornosť nevieme udržať na rovnakej úrovni. Aj keď máte pocit, že nepotrebujete pauzu, spravte si ju. Stačí krátka 5-minútová pauza a váš mozog bude pripravený na ďalšiu etapu učenia.

Opakujte si učivo! Sila opakovania ako jedného zo základných zákonov učenia spočíva v zmysluplnom spracovaní informácie a upevňovaní pamäťovej stopy.

Doprajte si spánok! Ak vás čaká skúška, neponocujte, radšej sa na to vyspite. Spánok sa totižto vo významnej miere podieľa na procese zapamätávania, preto si ho doprajte. Inak riskujete stratu dôležitých poznatkov (možno aj rozhodujúcich o úspechu skúšky).

 

Pozitívnou informáciou na záver je, že materiál raz naučený sa nezabúda úplne. Keď sa nabudúce pustíte do učenia a po istej dobe sa k nemu vrátite s pocitom, že si nepamätáte vôbec nič z toho, čo ste sa učili, myslite na to, že je to len váš subjektívny pocit, nie objektívna realita. Pravda je totižto taká, že ak sa znovu pustíte do osvojenia pôvodného materiálu, už si tieto informácie nemusíte opakovať toľko krát ako pri ich prvom spracovaní. A nezabudnite, s pozitívnym prístupom ide aj učenie ľahšie a rýchlejšie!

 

Zdroj:

Sternberg, J. R. 2002. Kognitívni psychologie. Praha: Portál, 2002. 632 s. ISBN 80-7178-376-5