Ako sa starať o vlastné duševné zdravie?

04.04.2016 23:31

Keď si chce človek zachovať zdravé, pekné biele zuby čo najdlhšie, musí sa o ne starať. Niektorí siahnu len po zubnej kefke a paste, iní si zadovážia aj dentálnu niť či ústnu vodu a tí najstarostlivejší užívajú aj výživové doplnky pre udržanie zdravého a silného chrupu. Ak by som sa vás spýtala ako sa staráte o svoje duševné zdravie, čo by ste odpovedali?

 

Čo všetko sa skrýva pod pojmom „zdravie človeka“?

Zdravie je vnímané ako najdôležitejšia ľudská hodnota. Každý túži po tom, aby ho choroby obchádzali a aby si udržal pevné zdravie. Viete však, čo presne znamená byť zdravým? Azda najvýstižnejšia definícia zdravia pochádza od Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorá ho charakterizuje ako „stav úplnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody a nie iba neprítomnosť choroby či slabosti.“ Múdrosť tohto tvrdenia spočíva v tom, že zdravie neobmedzuje len na telesnú (fyzickú) oblasť, ale rovnakú dôležitosť prikladá aj duševnej (mentálnej) oblasti. Ak dôjde k narušeniu rovnováhy tela a duše, prejaví sa to v podobe tzv. psychosomatických ochorení (ako napríklad ochorení kože, dýchacích ústrojov, srdcovo-cievne ochorení, porúch činnosti tráviaceho systému).

 

U koho sa môžu vyskytnúť duševné poruchy?

Dovolím si tvrdiť, že duševná porucha sa môže objaviť u každého, pričom môže byť diagnostikovaná kedykoľvek v priebehu života. Na svet prichádzame s istou genetickou výbavou, ktorá obsahuje genetické predispozície k rozvoju (nielen) duševných porúch. Tieto genetické predpoklady sa môžu, ale aj nemusia vôbec prejaviť. To, či duševné poruchy prepuknú, závisí od mnohých činiteľov. Aký život vedieme, ako pristupujeme k sebe, ale i k druhým sú významné faktory ochrany duševného zdravia.

 

Ako sa starať o vlastné duševné zdravie?

Minimalizovaním faktorov, ktoré zdravie poškodzujú, ničia a maximalizovaním faktorov, ktoré naopak zdravie udržiavajú, posilňujú, podporujú. Medzi biopsychosociálne faktory pôsobiace negatívne na ľudské zdravie patria: stres, fajčenie, drogy a alkohol, prejedanie sa, rizikový sex, nehody a úrazy. Faktory ako napr. pohybová aktivita, cvičenie pamäti či sociálna opora vplývajú na ľudské zdravie pozitívne. Aké konkrétne kroky podniknúť na ceste k pevnému duševnému zdraviu? Môžete sa nechať inšpirovať nasledujúcimi odporúčaniami, ktoré sformulovala Liga za duševné zdravie.  

 

DESATORO DUŠEVNÉHO ZDRAVIA V 12 KROKOCH

1. Prijímajte sám seba! Spoznávajte seba, svoje prednosti i slabosti. Vybudujte si k sebe úctu, ale neberte sa príliš vážne.

2. Hovorte o tom! Hovorte o tom, čo vás trápi a z čoho máte obavy. Ale podeľte sa aj o svoju radosť.

3. Buďte aktívny! Život sa stále mení. Vždy je za čím ísť. Stanovujte si nové ciele (hoci aj malé) a choďte za nimi.

4. Učte sa nové veci! Vždy je niečo, čo sa dá učiť. A aj keď sa vám niečo nepodarí, vždy si môžete povedať “aspoň som to skúsil”.

5. Stretávajte sa s priateľmi! Buďte otvorený vzťahom. Sympatie a priateľstvo sú zdrojom radosti v živote.

6. Robte niečo tvorivé! Každý z nás môže byť tvorca. Nebojte sa žiadnej kritiky, dôležité je to, čo pri tvorbe zažijete a ako sa pri tom cítite.

7. Zapojte sa a pomáhajte! Zaujímajte sa o to, čo sa deje okolo vás. Snažte sa pomáhať tam, kde je to potrebné a kde sa to dá.

8. Neváhajte požiadať o pomoc! Ak cítite, že vaše bremeno je priťažké, požiadajte o pomoc.

9. Oddychujte a uvoľnite sa! Učte sa oddychovať a hľadajte veci a činnosti, ktoré vám prinášajú radosť a relax.

10. Zdolávajte prekážky! Každá životná prekážka je novou príležitosťou na rast a zmenu.

11. Nebojte sa snívať! Vytvárajte si sny, pomôžu vám definovať to, k čomu sa chcete priblížiť.

12. Žite tu a teraz! Minulosť už nezmeníte a budúcnosť ešte len vytvárate. Jediná realita je práve teraz.

 

Zdroj: 

KŘIVOHLAVÝ, J. 2001. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2001. 280 s. ISBN 80-7178-551-2

Oficiálna stránka Ligy za duševné zdravie wwww.dusevnezdravie.sk