Ako riešiť problémy vo vzťahu?

22.06.2021 19:43

Začiatok vzťahu často prežívame ako strhujúce čaro, ktoré snáď nikdy nepominie! Keď sme zamilovaní, všetko sa zdá byť krajšie, lepšie, chceme byť jeden s druhým čo najviac. Možno padnú aj výroky ako napríklad: On je dokonalý! Toto je určite moja spriaznená duša! Sme si súdení! Nič nás nerozdelí! Čaro zamilovanosti sa však skôr či neskôr vytratí a keď si zložíme ružové okuliare, zrazu začneme vnímať priateľa/priateľku odlišne... Prečo je tomu tak a čo s tým? Ako sa postarať o to, aby pre problémy vo vzťahu partnerstvo/manželstvo neskončilo?

 

Čarovné začiatky, konfliktné pokračovanie?

Čo vás na partnerovi/partnerke zaujalo, keď ste ho/ju prvýkrát stretli, keď ste sa prvýkrát spolu zhovárali? Oči, úsmev, príjemné vystupovanie, zdvorilosť, úprimnosť, komunikatívnosť? Častokrát hovoríme o dobrých a zlých vlastnostiach, no v skutočnosti existujú len vlastnosti, ktoré nám či iným prekážajú alebo ich naopak oceňujeme. To, či sú  vlastnosti človeka „dobré“ alebo „zlé“ závisí od človeka, ktorý ich hodnotí a od jeho apercepcie, čiže interpretácie vnímaných udalostí (podrobnejšie vysvetlené nižšie v texte). To, čo vás na začiatku vzťahu na partnerovi/partnerke priťahovalo, môže byť neskôr problémom. Možno vás oslovil jeho/jej zmysel pre humor, no po čase vám možno jeho/jej zábavné historky nepripadajú také vtipné. Čím to je? Čo sa zmenilo?  

 

Vlastnosti, ktoré nás priťahujú aj odrádzajú súčasne?

Rudolf Dreikurs (1946) bol prvý, ktorý spozoroval, že tie vlastnosti, ktoré nás v začiatkoch na partnerovi priťahovali sú v konečnom dôsledku vlastnosťami, ktoré sú zdrojom konfliktov a rozchodov. Dreikurs uviedol, že na každú ľudskú vlastnosť sa môžeme pozerať z pozitívnejale aj negatívnej perspektívy. Človek tak môže byť považovaný za silného alebo slabého, milého alebo tyrana. Záleží to od uhlu pohľadu (https://www.manzelska-poradna.sk/o-vztahoch.php). 

Príklad: Muž spoznal ženu, na ktorej sa mu zapáčili jej vlastnosti ako napríklad: starostlivosť, obetavosť, láskavosť. Po istom čase muž začal tieto vlastnosti svojej partnerky hodnotiť negatívne – prekážalo mu, že sa jeho partnerka o neho stará príliš, že spolu trávia veľa času a že mu až pričasto vyznáva lásku.

 

Jedna situácia, dva pohľady na ňu!

Stáva sa to bežne. Odlišné pohľady na tú istú situáciu a nedorozumenia sú súčasťou našich každodenných životov a partnerských/manželských vzťahov. Prečo je tomu tak? Adlerovci veria, že správanie ľudí nie je založené priamo na objektívnych okolnostiach, ale na tom, ako ich ľudia interpretujú, čiže ako si ich vysvetľujú. Ľudia udalosti nielen vnímajú, ale k zmyslovým informáciám (to, čo vidia, počujú) pridávajú interpretáciu (a to na základe svojich cieľov, očakávaní, emócií atď.). Proces interpretácie je veľmi rýchly a zvyčajne sa vyskytuje bez toho, aby si to človek uvedomoval, a tak verí, že „vidí“ udalosti istým spôsobom bez toho, aby si uvedomil, koľko dodatočných významov k zrakovému vstupu pripojil (Dreikursová-Fergusonová, 2005).

Príklad: Situácia: žena si prezerá časopis, pritom sa mračí, neodpovedá mužovi na jeho otázku. Muž  túto situáciu môže interpretovať tak, že:       

A) žena sa mračí a ignoruje jeho otázku, pretože sa na neho hnevá,

B) žena nepočula jeho otázku, pretože je zahĺbená do toho, čo číta a mračí sa, lebo sa jej niečo, čo číta, nepáči alebo s tým nesúhlasí,

C) žena mu neodpovedá, lebo nepočula jeho otázku, pretože premýšľa nad nepríjemnou udalosťou, ktorá sa dnes stala v jej práci a pri týchto negatívnych spomienkach sa mračí.

 

Čo robia úspešné páry?

Gillet (2017, In Sperry, Peluso, 2019) nahliadla do tajomstiev vzťahov tzv. „mocných párov“ (páry, v ktorých sú obaja partneri veľmi úspešní vo svojich kariérach) a zistila, že tieto dvojice majú 9 spoločných znakov. Pre tieto úspešné páry je typické, že:

1. Uprednostňujú trávenie času spolu.

2. Na vykonanie domácich prác si najímajú zamestnancov, aby ich vykonali za nich a mali tak viac času byť spolu.

3. Spoločný čas trávia príjemnými činnosťami.

4. Navzájom sa počúvajú a sú k sebe empatickí.

5. Hovoria spolu o problémoch skôr ako bude príliš neskoro.

6. Vyjadrujú svoje uznanie druhému partnerovi – napríklad formou textovej správy alebo telefonického rozhovoru, poslaním kytice kvetov do práce a podobne.

7. Dokážu sa zhodnúť na riešení situácií.

8. Celkovo cítia jeden voči druhému záväzok.

9. Nech pracujú kdekoľvek, chápu, že rodina je na prvom mieste.

 

Viete si predstaviť, že niektoré z vyššie uvedených charakteristík úspešných dvojíc, by ste uplatnili vo vašom partnerskom/manželskom vzťahu?  

 

Problémy vo vzťahoch – prečo vznikajú a ako ich vyriešiť?

Problémy, s ktorými sa stretávame vo vzťahoch, láske a manželstve, majú takú povahu ako všeobecné sociálne problémy. Ide o tie ťažkosti a rovnaké životné úlohy„je chybou považovať úspešné vzťahy a manželstvá za potenciálny raj, v ktorom sa všetko deje presne podľa našich prianí. Vždy je potreba na niečom pracovať a túto prácu je nutné konať tak, že budeme mať ustavične na mysli záujmy svojho partnera/svojej partnerky“ (Adler, 1999, s.129 - 130). 

 

V článku boli použité tieto termíny Adlerovskej psychológie: apercepcia, interpretácia, ciele, všeobecné sociálne problémy, životné úlohy.

 

O téme článku sa môžete dozvedieť viac tu:

https://ovztahoch-sk.webnode.sk/news/ako-mat-harmonicky-vztah-zakladom-je-porozumenie/

https://ovztahoch-sk.webnode.sk/news/kriza-vo-vztahu-ako-dalej/

 

Zdroj:

AUTOR NEUVEDENÝ. Rok neuvedený. O vzťahoch. [online]. Dátum neuvedený. [citované 2020-08-03]. Dostupné na internete: <https://www.manzelska-poradna.sk/o-vztahoch.php>

ADLER, A. 1999. Porozumění životu: úvod do indviduální psychologie. Praha: Aurora, 1999. 158 s. ISBN: 80-85974-76-2.

DREIKURSOVÁ-FERGUSONOVÁ, E. 2005. Adlerovská teória. Bratislava: Slovenská adlerovská spoločnosť, 2005. 42 s. ISBN: 80-969264-7-0.

SPERRY, L. PELUSO, R. P. 2019. Couple Therapy. [online]. Dátum neuvedený. [citované 2020-08-11]. Dostupné na internete: <https://books.google.sk/books?id=3jZyDwAAQBAJ&pg=PT26&lpg=PT26&dq=gillet+2017+what+do+successful+couples+do&source=bl&ots=F3EvbP93R_&sig=ACfU3U0zgy_waB7Dzzm3PcfftAZruq7RQA&hl=sk&sa=X&ved=2ahUKEwjXxq6P64PrAhVIQUEAHaBtDxcQ6AEwC3oECAoQAQ#v=onepage&q&f=false>