Ako pomôcť partnerovi/partnerke v boji proti depresii?

10.05.2016 13:30

Depresia je častým duševným ochorením, ktoré postihuje približne 350 miliónov ľudí na celom svete. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa liečbe podrobí iba polovica tých, ktorí trpia touto „bolesťou duše“. Prehliadanie príznakov možnej depresie, jej nediagnostikovanie a neliečenie môže viesť k rozhodnutiu vziať si život. Každý rok samovraždu dokoná 800 000 ľudí, pričom ide o druhú najčastejšiu príčinu úmrtia ľudí vo veku 15-29 rokov.

 

Čo znamená „mať depku“?

Povedal vám partner/partnerka, že má „depku“? V hovorovej reči to môže znamenať krátkodobú smutnú náladu, ktorú zapríčinil zlý deň v práci, bezradnosť pri riešení nejakej situácie a pod. Prežívanie takýchto chvíľkových resp. krátkodobých pocitov smútku je prirodzené. K životu totižto patria nielen pozitívne, ale aj negatíve emócie. Problém nastáva, ak smútok nadobudne patologické rozmery, pohltí človeka a celkom ovládne jeho život. Vtedy je dôležité podať mu pomocnú ruku.

 

Ako pomôcť partnerovi/partnerke?

Prvé zmeny v správaní svojej polovičky si častokrát všimnú tí najbližší - partneri žijúci v spoločnej domácnosti. Podľa Ligy za duševné zdravie, príznaky depresie sa môžu prejaviť ako:

– depresívna nálada, strata záujmu, energie a radosti, niekedy sprevádzané úzkosťou;
– nedostatok elánu a motivácie spôsobuje, že i jednoduché úlohy sa zdajú byť namáhavé či nezvládnuteľné;
– celková únava, nedostatočná sústredenosť;
– agitovanosť a nepokoj, podráždenosť;
– zmeny chuti na jedlo, a to tak jej zvýšenie, ako i zníženie;
– zmeny spánku, zvýšená spavosť alebo nespavosť;
– strata sebadôvery, vyhýbanie sa kontaktom s ostatnými;
– pocity nepríjemnosti, bezmocnosti a beznádeje, až samovražedné myšlienky;
– zápcha, menštruačné poruchy, psychosomatické ťažkosti, svrbenie a bolesti;
– zhoršenie nálady v určitú dennú dobu napr. hneď po prebudení.

Spozorovali ste niektoré z týchto prejavov u svojho partnera/svojej partnerky? Ak netypické správanie pre partnera/partnerku pretrváva, môžete partnera/partnerku podporiť v tom, aby návštevu lekára neodkladal.

 

Čo robiť, ak sa potvrdí vaše presvedčenie?

Lekár stanovil vášmu partnerovi/vašej partnerke diagnózu - partner/partnerka má depresiu. Vaše presvedčenie o tom, že partner/partnerka trpí depresiou, sa potvrdili. Pýtate sa, ako toto ochorenie ovplyvní váš spoločný život? Ako môžete partnerovi/partnerke pomôcť v jeho boji proti depresii? Možností je veľa, napr.

- pomôžte mu vybudovať si správny životný štýl (dbajte, aby si vypestoval zdravé stravovacie návyky, aby si dožičil dostatok oddychu, ale i aktívneho pohybu),

- motivujte ho k tomu, aby neodmietal stretnutia s blízkymi (rodinou či priateľmi);

- povzbudzujte ho k tomu, aby si našiel čas aj na záľuby, ktoré mu urobia radosť;

- podporte ho v záujme o niečo nové a dovtedy nepoznané (napr. o štúdium nových informácií z oblasti, ktorej sa nevenoval vôbec alebo málo);

- oceňte pokroky, ktoré dosiahol bez ohľadu na to, aké veľké sú (napr. pochvalou, vyjadrením, že ste na neho/na ňu hrdá/hrdý).

Snažte sa byť mu/jej dobrou sociálnou oporou, no nepreceňujte svoje sily a možnosti. Ak nadobudnete pocit, že partner/partnerka opäť upadá do depresívneho psychického stavu , informujte o tom jeho/jej ošetrujúceho lekára.

 

Zdroj:

Webová stránka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO): www.who.int/en/

Webová stránka Ligy za duševné zdravie: www.dusevnezdravie.sk