Ako mať šťastný vzťah? Inšpirujte sa adlerovskou psychológiou!

10.03.2021 19:59

Šťastie, láska, harmónia. Opísali by ste svoj partnerský/manželský vzťah týmito slovami? Ak nie, no túžite po krajšom vzťahu, ešte nie je neskoro na zmenu k lepšiemu. Nechajte sa inšpirovať adlerovskou psychológiou (poznatkami Adlera a jeho nasledovníkmi), ktorá kladie dôraz na rovnocennosť medzi mužom a ženou, spolupatričnosť a aktívne budovanie vzťahu!


Adlerovská psychológia – kľúč k budovaniu šťastných vzťahov v súčasnosti?!

PhDr. Daniela Čechová, PhD., Prezidentka Slovenskej asociácie individuálnej psychológie, vysvetľuje, že: adlerovská psychológia získala svoje meno po Alfredovi Adlerovi (1870-1937), ktorý bol jedným z troch zakladateľov modernej psychológie. Adlerovská psychológia je pozitívna psychológia, vyzdvihuje silu osobnosti a schopnosti jednotlivca poradiť si so svojimi ťažkosťami. Dôraz na optimizmus, presvedčenie o odolnosti človeka, o význame vzťahov a začlenenosti potvrdzujú nadčasovosť Adlerovho myslenia a jeho pohľadu na človeka. (https://vhlave.sk/psychoterapia/individualna-psychologia/)

Hoci Alfred Adler žil a utváral základy individuálnej psychológie v 19. a 20. storočí, adlerovská psychológia „je dnes známa a oceňovaná viac než kedykoľvek predtým od smrti Alfreda Adlera v roku 1937 a Rudolfa Dreikursa v roku 1972. Na celom svete ľudia spoznávajú potrebu citu spolupatričnosti, povzbudzovania a spoločenskej rovnosti, ktoré sú kľúčovými konceptmi adlerovskej psychológie“ (Dreikursová-Fergusonová, 2005, s. 5).

           

Vzťah plný radosti, úcty a lásky?

Žiadny vzťah nie je dokonalý a idylický. Existujú však účinné spôsoby, vďaka ktorým môžete do vášho vzťahu priniesť radosť, vzájomnú úctu a lásku. Je však dôležité, aby obaja partneri/manželia vnímali ich vzťah ako vysokú osobnú hodnotu a budovanie vzťahu ako prioritu. Ste pripravení dozvedieť sa ako zlepšiť vzťah podľa Adlera?

 

Adlerove pravidlá na dosiahnutie „Perfektnej lásky“:  

(McCurdy, 2007, In: Peluso, 2019):

1.    Voči partnerovi/partnerke sa neponižujte, ani sa nad neho/ňu nevyvyšujte: vnímajte ho/ju ako rovnocenného.

2.    Neočakávajte dokonalú lásku, milujte ženu, nie anjela, a milujte muža, nie princa.

3.    Nerozmýšľajte v pojmoch ja alebo ty, ale my ako dvojica.

4.    V láske neberte bez dávania, ani nedávajte bez toho, aby ste si niečo vzali.

5.    Nevyberajte si partnera/partnerku, ktorý/ktorá vás fyzicky nepriťahuje, ale takisto si nevyberajte partnera/partnerku iba na základe fyzickej príťažlivosti.

6.    Spolupracujte s vaším partnerom/vašou partnerkou v každej oblasti života – sociálnej, ekonomickej, intelektuálnej, duchovnej, emocionálnej a biologickej.

7.    Nestrácajte sa v slepých uličkách – vždy je cesta ako sa dostať von z emocionálneho labyrintu.

8.    Nebuďte otrokom konvencií, ani vlastných presvedčení: pamätajte, že nie ste len indivíduum, ale jednotka vašej sociálnej skupiny a ľudskej rasy. (https://www.manzelska-poradna.sk/o-vztahoch.php)

 

Čo charakterizuje šťastné partnerstvá?

 Psychologičky Mgr. Zuzana Hradileková, PhD. a PhDr. Katarína Hatráková z Predmanželskej a manželskej poradne sa pri charakteristike šťastných partnerstiev odvolávajú na slová Rudolfa Dreikursa, nasledovníka Alfreda Adlera: „Prvý krok smerom k zlepšeniu situácie je uvedomenie si, že v každom konflikte hráme aktívnu úlohu a že naša úloha je tá, ktorú môžeme ovplyvniť. Môžeme zmeniť iba seba, ale úloha ostatných v konflikte nemôže ostať nezmenená, keď sa naša zmení. Riešenie problému spočíva len v našich rukách. Je zbytočné čakať na nášho spoločníka, aby sa chopil iniciatívy, pretože čakanie iba zhoršuje problém.“

 

V článku boli použité tieto termíny Adlerovskej psychológie: cit spolupatričnosti, povzbudzovanie, spoločenská rovnosť.

 

O téme článku sa môžete dozvedieť viac tu:

https://individualnapsychologia.sk/

https://www.adlerpedia.org/

 

Zdroj:

DREIKURSOVÁ-FERGUSONOVÁ, E. 2005. Adlerovská teória. Bratislava: Slovenská adlerovská spoločnosť, 2005. 42 s. ISBN: 80-969264-7-0.

ČECHOVÁ, D. Rok neuvedený. Individuálna (Adlerovská) psychológia. [online]. Dátum neuvedený. [citované 2020-08-03]. Dostupné na internete: <https://vhlave.sk/psychoterapia/individualna-psychologia/>

AUTOR NEUVEDENÝ. Rok neuvedený. O vzťahoch. [online]. Dátum neuvedený. [citované 2020-08-03]. Dostupné na internete: <https://www.manzelska-poradna.sk/o-vztahoch.php>