Ako mať harmonický vzťah? Základom je porozumenie!

25.09.2016 19:00

Kto by netúžil po harmonickom partnerskom vzťahu? Cesta k jeho dosiahnutiu nemusí byť taká zložitá ako sa na prvý pohľad môže zdať. Mnohé dlhoročné dvojice sa zhodujú na tom, že bez vzájomného porozumenia a tolerancie by ich vzťah nemal dlhú budúcnosť. Ako sa teda stať viac vnímavým, chápajúcim a empatickým vo vzťahu? Tak, že budete rozvíjať svoju emocionálnu inteligenciu!

 

Negatívne emócie pod kontrolou?!

Americký vysokoškolský profesor Preston Ni (2014) považuje schopnosť zredukovať vlastné negatívne emócie za najdôležitejší aspekt emocionálnej inteligencie. Emócie môžu mať totižto veľkú silu a ich nezvládnutie môže napáchať veľa škody (nielen) na partnerskom vzťahu. V zlom citovom rozpoložení (napr. pri pociťovaní hnevu, smútku, strachu a pod.) máme tendenciu zosobniť si vlastné negatívne emócie a nechať sa ľahšie strhnúť k unáhleným záverom a (často mylným) interpretáciám správania partnera/partnerky. Preto je dôležité naučiť sa ovládnuť výbuchy emócií, v pokoji sa pozrieť na situáciu objektívne a možno tak prídete na to, že za správaním vašej polovičky môžu byť aj iné dôvody ako ste si pôvodne mysleli.

 

3 spôsoby rozvoja emocionálnej inteligencie – poznáte ich?

Emocionálnu inteligenciu je možné rozvíjať rôznymi metódami. Spomedzi množstva možností rozvoja tohto druhu inteligencie odporúčam tieto:

Písanie denníka – viesť si pravidelne záznamy o vlastnom prežívaní, hodnotení svojho správania i správania partnera/partnerky v rôznych životných situáciách rozhodne podnecuje rozvoj emocionálnej inteligencie. Prostredníctvom zápiskov sa môžete zamyslieť nad svojimi pocitmi a naučiť sa vyjadrovať svoje emócie.

Rozhovor vo dvojici na tému prežívania - stáva sa, že partneri sa pri problémoch vo vzťahu ihneď zamýšľajú nad jeho riešením a to bez toho, aby dali priestor tomu, čo cítia, čo ich trápi, čo ich zranilo. Príkladom môže situácia, keď sa žena zdôverí partnerovi s nejakým problémom a ten jej v dobrom úmysle pomôcť dá radu. Žena je nespokojná, pretože to, čo od partnera potrebovala nebola rada, ale porozumenie, aktívne počúvanie, empatický rozhovor. Muž je tiež nespokojný a možno aj zmätený, nahnevaný, že partnerka si neváži jeho snahu vyriešiť situáciu. Rozdielnosť vnímania situácie je prirodzená. Aby však nedochádzalo k prehlbovaniu nedorozumení, je dôležité vysvetliť si ako to vidia obaja partneri a navzájom sa počúvať.

Vzdelávanie laikov odborníkmi – odborníci z radov pomáhajúcich profesií (najčastejšie psychológovia a sociálni pracovníci) organizujú rôzne zaujímavé semináre, kurzy, výcviky zamerané na tému ľudského prežívania, rozvoja empatie a emocionálnej inteligencie. Pomerne veľkej obľube sa tešia tzv. encounterové skupiny. Ide o zážitkovú formu učenia, ktorá účastníkov obohacuje o nové zistenia, prispieva k pochopeniu vlastných emócií i emócií druhých ľudí a pomáha k celkovému rozvoju osobnosti. Pre partnerské dvojice môže byť účasť na týchto stretnutiach veľmi užitočná.

 

Zdroj: 

GOLEMAN, D. 1997. Emoční inteligence. 1. vyd. Praha : Columbus, 1997. 348 s. ISBN 80-859-284-85

https://www.psychologytoday.com

https://www.onlinemagazin.sk