Ako atraktivita ovplyvňuje nadviazanie vzťahu?

16.05.2016 14:00

Niektorí ľudia nás jednoducho priťahujú – možno pre svoju peknú tvár, srdečný úsmev, sexi postavu, príjemné vystupovanie. Nech je za kúzlom ich osobnosti čokoľvek, ťahá nás to k ním a ak sú sympatie obojstranné, nadviažeme vzťah. Na základe čoho vznikne zamilovanosť? Nad tým, čo nás k sebe priťahuje, sa hlbšie zamýšľajú aj vedci z radov psychológie, vďaka ktorým poznáme aj faktory (činitele) atraktivity. Čo zistili?          

                                                        

Fyzická príťažlivosť - aký význam má pre mužov a ženy?

O atraktivite sa zvyčajne hovorí v súvislosti s fyzickou príťažlivosťou. Medzi typické charakteristiky fyzickej atraktivity patria: črty tváre, farba vlasov či očí, výška postavy, telesná hmotnosť, pomer pásu a bokov. Fyzický vzhľad určuje vytvorenie si prvého dojmu o človeku a tiež hrá rozhodujúcu úlohu pri nadväzovaní vzťahov. Aký význam jej prikladajú muži a aký ženy? Líši sa ich pohľad na dôležitosť fyzickej príťažlivosti?

Ako Regan (1998) tvrdí, záujemcovia o príležitostný sex (muži i ženy) zdôrazňujú fyzickú príťažlivosť, no čo sa žien týka, tie sa neradi vzdávajú ďalších požiadaviek (napr. ohľaduplnosť, citlivosť). Muži sú naopak ochotní popustiť z akýchkoľvek iných požiadaviek. Pri hľadaní dlhodobého vzťahu platí, že muži znovu vyzdvihujú fyzickú príťažlivosť, pokým u žien táto požiadavka ustupuje do pozadia.

 

Atraktivita nie je len o fyzickej príťažlivosti!

Za atraktívneho človeka možno považovať nielen fyzicky príťažlivého človeka. Poznáme aj tzv. osobnú atraktivitu, ktorá spočíva v tom, ako veľmi si s niekým sadnete. Pre utváranie dlhodobejších partnerských resp. manželských vzťahov sa práve osobnej atraktivite prikladá väčší význam. Prečo? Pretože hoci fyzická príťažlivosť podnieti záujem o potenciálneho partnera/potenciálnu partnerku, až ďalšie spoločné stretnutia ukážu, nakoľko sú pre nich atraktívne osobnostné vlastnosti, názory, presvedčenia, postoje, hodnoty, záujmy, potreby, spôsob života i socioekonomický status.

 

Kto a prečo nás priťahuje?

Atraktivita má biologický, psychologický a sociálny pôvod. Je to komplexný jav, ktorý je vysvetľovaný rôznymi teóriami a aj v súčasnosti je predmetom mnohých výskumov. Ide o veľmi obšírnu tému, avšak malý náhľad do toho, ako atraktivita ovplyvňuje výber partnera/partnerky, poskytujú tieto faktory (činitele) atraktivity.

Základné faktory atraktivity:

Blízkosť (Proximity) – atraktivita zvyčajne závisí od blízkosti, pretože len keď sa ľudia nachádzajú na tom istom mieste a v tom istom čase môže medzi nimi „preskočiť iskra“.  Efekt blízkosti je založený na zemepisnej, domácej a ďalších foriem priestorovej blízkosti. Platí, že cestu k sebe si nájdu ľahšie ľudia, ktorí sa stretávajú v práci, v škole, v kurze, v kostole, v obchode.

Dôvernosť (Familiarity) – je vysvetľovaný tzv. efektom vystavenia (effect exposure), ktorého podstatou je to, že atraktívnym človekom sa stáva ten, s kým častejšie trávime svoj čas. Interakcia (čiže to, ako na seba vzájomne pôsobia určité osoby) nie je tak dôležitá ako frekvencia, častosť stretávania sa. 

Podobnosť, podoba (Similarity) – ženy i mužov priťahujú najmä ľudia, s ktorými sa zhodujú v demografických charakteristikách (akými sú napr. vek, rasa, náboženstvo, socioekonomický status, vzdelanie), vo fyzickej atraktivite, inteligencii a postojoch. Pomerne prekvapujúce je zistenie, že podobnosť osobností nie je až taká rozhodujúca ako vyššie uvedené charakteristiky.

 

Zdroj:

WEITEN, W. – DUNN, S. D. – HAMMER Y. E. 2014. Psychology Applied to Modern Life: Adjustment in the 21st Century. Hampshire: Cengage Learning, 2014. ISBN 9781285459950.

VÝROST, J. - SLAMĚNÍK, I. 2008. Sociální psychologie. 2. vyd. Praha: Grada, 2008. 416 s. ISBN 978-80-247-1428-8.